Dinsdag ontstond er flinke ophef over de antwoorden van minister Rosenthal op Kamervragen over Rop Gonggrijp en Wikileaks. Rosenthal sluit niet uit dat Nederland Gonggrijp aan de VS zal uitleveren als deze daarom verzoeken, omdat de procedure voldoende waarborgen kent.

Dat kwam de minister op fikse kritiek te staan dat het kabinet eigen burgers klakkeloos uitlevert. Dat terwijl de enige concrete verdachte in deze zaak, Bradley Manning, een onmenselijke behandeling ondergaat in een militaire gevangenis. Daar wist Rosenthal naar eigen zeggen niets van.

Minister wereldvreemd

GroenLinks neemt geen genoegen met de antwoorden en stelt vervolgvragen. De partij vindt het ongeloofwaardig dat de minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte is van het omstreden detentieregime van Manning. Ook moet Nederland opheldering vragen in Washington, net als IJsland heeft gedaan.

“Het is gênant dat de regering de mogelijkheid openlaat om Gonggrijp ooit aan de Amerikaanse autoriteiten uit te leveren. Dat terwijl wereldwijd in de pers is uitgemeten hoe Bradley Manning onmenselijk wordt behandeld. Het getuigt van een wereldvreemde blik als de minister zegt daar niets over te weten. Eigenlijk verklaart de minister hiermee mensen als Gonggrijp en Manning vogelvrij”, aldus GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters.

Ophef overtrokken

Gonggrijp zelf vindt de ophef echter overtrokken, zo schrijft hij op zijn blog. Gonggrijp vindt het standpunt van Rosenthal logisch en terecht. “De minister geeft voornamelijk de feiten weer en ik vind het prima als een justitie minister een wat legalistisch standpunt heeft om de huidige stand van zaken weer te geven.”

“Dat maakt deze rel een beetje curieus. Heel Nederland is in rep en roer. Maar dat is denk ik nog niet nodig. Op dit moment is er nog niet zo heel veel aan de hand,” sust Gonggrijp woensdagochtend op Radio 1.

Schoothondje van VS

In zijn algemeenheid is de onderdanigheid van Nederland ten opzichte van de VS trouwens wel degelijk een probleem, stelt Gonggrijp. “Nederland heeft een heel ruimhartig uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten. De Nederlandse buitenlandse politiek ten opzicht van de Verenigde Staten is een beetje samen te vatten als They say: “Jump!” We say: “How high?” Dat is een probleem, maar dat is veel groter dan mijn zaak.”

“Je kunt aan de behandeling van Bradley Manning wel zien dat de Amerikanen zich niet bijzonder veel aan wet en recht gelegen laten liggen. Dat is wel een probleem. Natuurlijk is dat een probleem. Maar ook daar geldt: dat is een veel breder probleem, misschien wel voor de hele wereld.”