De gedragsadviezen van Glass zijn gepubliceerd op de site voor Glass Explorers samen met een lijst van tips hoe je Glass functioneel kunt inzetten. De adviezen liggen behoorlijk voor de hand. Het komt vooral neer op "Wees geen Glasshole" en geeft tips als: "Als je ergens bent waar gevraagd wordt de telefoon uit te zetten, dan geldt dat ook voor Glass."

Glass = Bluetooth-oortje

Ook waarschuwt Google dat Glass eigenlijk niet geschikt is voor groepsactiviteiten: "Als je het draagt moet je ervan uitgaan dat je wordt genegeerd." Een drager geeft met de bril impliciet aan dat hij altijd in staat moet zijn meldingen te zien. De gebruiker profileert zich daarmee op dezelfde enigszins irritante manier als dragers van een Bluetooth-oortje, zo merkte tijdschrift Wired onlangs op.

De revolutie van wearable gadgets belooft veel interessante toepassingen, maar de cyberbril wordt met enige scepsis bekeken. Het product zou mensen opsluiten in een eigen wereld en de weinige privacy die ons nog rest vermorzelen. Enkele gelegenheden hebben Glass daarom al bij voorbaat verboden in het etablissment.