Microsoft krijgt juridische steun in zijn strijd tegen de patentluis in de pels i4i. Een grote groep uiteenlopende organisaties schaart zich achter Microsoft in haar petitie om het voor aangeklaagden makkelijker te maken om patenten tijdens een rechtsgang af te schieten.

Afschieten patent moet eenvoudiger

Onder meer HP, Dell, Intel, Yahoo, Apple, Google, HTC, Toyota, Walmart, Facebook, maar ook burgerrechtenclub EFF en een groep professoren hebben zich als amici curiae (letterlijk: vrienden van de rechtbank) aangemeld.

Het verzoek aan de Amerikaanse Hoge Raad: maak patenttrollen het leven zuurder door de bewijslast tégen de geldigheid van een patent minder zwaar te maken.

Momenteel moet een aangeklaagde partij met “helder en overtuigend bewijs” komen om in een rechtszaak het patent van de klager ongeldig te laten verklaren. Terwijl de patenthouder zelf alleen maar “aannemelijk” hoeft te maken dat de gedaagde zijn patent schendt. Deze scheve situatie heeft geleid tot de opkomst van patentrollen, die er alleen op uit zijn om geld van anderen te vangen voor twijfelachtige patenten.

Megaboete Microsoft

Het dringende advies van de invloedrijke concerns aan de Hoge Raad: schrap de harde eis van “helder en overtuigend bewijs” om een patent af te keuren, “aannemelijkheid” van ongeldigheid moet voldoende zijn. Dit zou een eerlijker speelveld creëren tussen patenttrollen en hun favoriete doelwit: grote bedrijven met diepe zakken.

De petitie is onderdeel van het hoger beroep dat Microsoft bij de Hoge Raad heeft ingesteld in de inmiddels historische rechtszaak van het kleine Canadese bedrijfje i4i tegen de softwarereus. Microsoft heeft namelijk met Word een patent op custom xml geschonden, zo vonnisten rechters in eerste en tweede instantie. De softwarereus is veroordeeld tot een boete van 290 miljoen dollar en moest bovendien eind vorig jaar Word aanpassen.

Red Hat tegen softwarepatenten

Geheel los van deze zaak roert ook Red Hat zich weer in het debat over softwarepatenten. Het bedrijf verzoekt het Amerikaanse patentbureau om de richtlijnen voor softwarepatenten aan te scherpen naar aanleiding van het recente Bilski-arrest van de Amerikaanse Hoge Raad.

“Software is in de kern niets anders dan een set van wiskundige algoritmes die tot uiting komen in een bepaalde programmeer- of machinetaal. Zoals de Bilski-rechter heeft geoordeeld zijn wiskundige algoritmes als zodanig abstracte ideeën en niet patenteerbaar,” pleit Red Hat.