De Authors Guild en de Association of American Publishers (AAP) hadden eerder deze week gevraagd om uitstel van een hoorzitting over de Google Books-schikking. Die schikking is in oktober 2008 al getroffen, maar heeft sindsdien veel stof doen opwaaien. Tegen de verstrekkende copyrightdeal zijn flinke en uiteenlopende bezwaren gerezen.

Herzien

De auteurs en uitgevers werken nu samen met Google aan een aanpassing van de schikking. Grootste kritiek op de regeling is dat Google ook verweesde boeken scant en zich daarmee 'toe-eigent'. Verweesde boeken zijn werken waarvan de auteur of rechthebbende moeilijk of niet te achterhalen is, of waarvan het copyright is verlopen.

Ook de het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bedenkingen tegen de deal. De schikking is in de huidige vorm in strijd met het auteursrecht en antitrustwetten. Het ministerie pleitte daarom eerder deze week voor een herziening.

Meer tijd

De hoorzitting over de schikking zou oorspronkelijk op 7 oktober plaatsvinden. Google en de bonden voor auteurs en uitgevers hebben echter meer tijd nodig om een aangepaste schikking op papier te zetten. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Google heeft de afgelopen weken al meermaals een knieval gemaakt naar critici van de schikking uit oktober 2008. Zo belooft het Amerikaanse internetbedrijf om Europese boeken die nog steeds verkrijgbaar zijn uit Google Books te halen. Tenzij een auteur expliciet vraagt om in de database te worden opgenomen.

Amazon

Ook zegt Google boeken die niet meer te verkrijgen zijn, beschikbaar te stellen voor retailers als Amazon en Barnes & Noble. Die resellers kunnen dan de ingescande boeken van Google verkopen en daarmee delen in de opbrengsten. Amazon ziet weer niets in een regeling met Google als tussenpartij.