Rondom Android, het gratis mobiele platform van Google, schijnen er nogal wat onduidelijkheden te bestaan. Zo heerst er bij ontwikkelaars frustratie over het geringe aantal updates van de Software Development Kit (SDK) voor Android. Daarnaast zijn ontwikkelaars ontevreden over het gebrek aan informatie dat Google beschikbaar stelt voor ontwikkelaars die programmeren voor Android.

Petitie

In juni van dit jaar startte de Duitse student en ontwikkelaar Nicolas Gramlich een petitie waarin hij Google verzocht om meer updates voor de SDK van Android uit te brengen en om hem en andere ontwikkelaars beter op de hoogte te houden van de voortgang rondom Android. Vorige week stuurde hij de petitie, die ondertussen door meer dan 250 mensen - waaronder ruim 200 ontwikkelaars - is ondertekend, naar Google.

Summier bedankmailtje

Een aantal dagen later kreeg hij per mail een berichtje terug en dit berichtje publiceerde hij op de officiële online forum voor Android. Ontwikkelaars zijn ernstig teleurgesteld door de reactie van Google.

Een woordvoerder van Google die zich alleen bekend maakte als 'David', schreef in het mailtje: "We waarderen het enthousiasme van onze ontwikkelaars en het doet ons deugd dat je zo gepassioneerd bent over het Android platform. Dank je dat je dit naar ons hebt gestuurd."

Op het Android forum werd de mail van Google allesbehalve positief ontvangen. Een bezoeker van het forum omschreef het bericht als een beleefde manier van niets zeggen: "Een verbale stilte." Google heeft nog niet bevestigd of ontkend dat het mailtje ook daadwerkelijk van een medewerker van het bedrijf afkomstig is.

Google blijft zwijgen

Naast het schijnbaar gebrekkige aantal updates voor de SDK, waren ontwikkelaars tevens verbolgen nadat een Googlemedewerker op een forum per ongeluk liet doorschemeren dat het bedrijf een verbeterde versie van de SDK beschikbaar stelde aan een select groepje ontwikkelaars dat een wedstrijd had gewonnen. Dit gegeven is andere ontwikkelaars in het verkeerde keelgat geschoten.

De ontwikkelaars zijn bovendien verbaasd waarom Google nog steeds niets heeft laten horen, zelfs nadat de petitie is ingediend. Op het Android forum wordt er door de bezoekers druk gespeculeerd over de beweegredenen van Google om nog steeds niets prijs te geven.