Facebook spendeerde in de afgelopen drie maanden 1,4 miljoen dollar aan lobbyactiviteiten, meer dan ooit. Dat bedrag loopt steeds verder op. In de laatste drie maanden van 2011 was het lobbybedrag nog maar 400.000 dollar. In een jaar tijd is dat meer dan verdrievoudigd en alleen al in de laatste drie maanden werd meer uitgegeven aan lobby dan over heel 2011.

Google geeft al langer miljoenenbedragen uit aan lobby in Washington, Peking en Brussel. In het laatste kwartaal kwam het bedrag op 3,35 miljoen dollar. In een kwartaal geeft Google dus bijna evenveel uit als Facebook in een jaar.

Vooral lobby tegen overheidsbemoeienis

De Amerikaanse bedrijven zijn verplicht hun lobbyactiviteiten en de daarmee gepaard gaande financiële cijfers officieel aan te melden bij de federale overheid.

Uit de melding van Facebook kan worden opgemaakt dat er onder meer gelobbyd is tegen overheidsbemoeienis, het beschermen van online vrijheid en online veiligheid, de veiligheid voor kinderen en wat Facebook noemt “onderwijs". Bij Facebook is verder opvallend dat het zich actief bemoeit met de overheidsbeperkingen om buitenlandse hoogopgeleiden Amerika in te krijgen.

Google bemoeit zich met de regelgeving rond online adverteren, privacy, de concurrentie in online adverteren, muzieklicenties, zaken rond intellectueel eigendom, cybersecurity, overheidstoegang tot communicatie, problemen rond YouTube en Google Earth en ook de vrijheid van meningsuiting en intellectueel eigendom in internationale handelsverdragen. Ook Google bewerkt de federale overheid om soepeler om te gaan met de immigratie van hooggeschoolde arbeiders.