Google, BlackBerry, EarthLink en Red Hat eisen hardere actie tegen bedrijven die alleen zijn gericht op het uitbaten van dubieuze patenten, zoals Lodsys, Intellectual Ventures en anderen. "Ze misbruiken patenten voor financieel gewin en zijn een toenemende last voor de technologieindustrie. Ze kostten alleen Amerikaanse bedrijven al 30 miljard dollar in 2011, en 80 miljard dollar als ook de indirecte kosten worden meegeteld."

Verliezer betaalt

Het verzoek van de vier bedrijven valt samen met de voorbereiding van wetgeving door het Amerikaanse parlement die het patenttrollen iets lastiger zou moeten maken. Zo zouden ze bij het verliezen van zaken de rechtbankkosten voor beide partijen moeten betalen. In de VS is het niet gebruikelijk dat de verliezende partij de proceskosten betaalt. Onlangs kreeg een patenttrol wel een boete van 200.000 dollar voor het starten van een te frivole patentklacht.

Het Amerikaanse rechtssysteem beschouwt een regeling waarbij de verliezer betaalt als drempelverhogend voor de gemiddelde burger. Voor de gewone man is een proces dan mogelijk onbetaalbaar, waardoor grote bedrijven een sterk rechtsvoordeel zouden hebben ten opzichte van kleine partijen.

62% van alle patentzaken

De vier bedrijven beschrijven in een 22 pagina's tellend rapport hoe de acties van patenttrollen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. "Trollen gaan ook steeds meer achter kleine bedrijven aan en daardoor belemmeren ze innovatie en beperken ze de concurrentie", schrijft Google-jurist Matthew Bye. Zaken aangespannen door patenttrollen zouden inmiddels goed zijn voor 62 procent van alle patentzaken. Dat zou vier keer meer zijn als in 2005.

Patenten verkocht aan trollen

Een zorgwekkende trend is volgens Bye dat bedrijven steeds vaker patenten verkopen aan trollen, waarna deze tegen concurrenten worden ingezet. Ze splitsen zo hun patentportfolio op, zodat rivalen met verschillende partijen moeten onderhandelen. Daardoor lopen de kosten op. Omdat trollen zelf geen producten maken kunnen ze door die concurrenten niet zelf worden aangeklaagd vanwege inbreuk op andere patenten. "De bedrijven die patenten overbrengen naar trollen verschuilen zich achter de trol en soms krijgen ze zelfs een deel van het geld dat de trollen met hun zaken weten te verdienen", aldus Bye.

Deze week ging cloudhoster Rackspace in de tegenaanval tegen een beruchte patenttrol door deze aan te klagen voor contractbreuk. Red Hat zegevierde onlangs nog in een rechtszaak tegen een bedrijf die een wiskundige formule had gepatenteerd.