Google-evangelist en internetpionier Vint Cerf suggereert dat privacy een tamelijk nieuwe ontwikkeling is. Eén die bovendien mogelijk niet lang meegaat. In plaats van de algemene aanname dat nieuwe technologie privacy wegneemt, denkt Cerf juist dat diezelfde technologie privacy heeft gecreëerd. De industriële revolutie en urbanisatie heeft geleid tot het gevoel anonimiteit. De rollen volledig omgedraaid dus.

Ons kende ons?

Want het hebben van privacy was enkele decennia geleden helemaal geen garantie, zo beredeneert Cerf in een toespraak bij een Internet of Things-evenement georganiseerd door de Amerikaanse marktwaakhond FTC, opgetekend door The Verge.

“In een dorp van 3000 mensen is er geen privacy. Iedereen weet wat iedereen doet”, aldus de Google-evangelist, verwijzend naar het dorp waar hij opgroeide, en waar de postbode kan zien waar iedereen post van kreeg. “Privacy kan wel eens een afwijking zijn.”

'Ons sociaal gedrag is schadelijk'

Ons gedrag op sociale netwerken is bepalend. Cerf: “Ons sociaal gedrag is behoorlijk schadelijk met betrekking tot privacy. De technologie die we vandaag de dag gebruiken gaat onze sociale intuïtie ver te boven. Er is een behoefte aan sociale conventies met meer respect voor de privacy van mensen."

"We blijven situaties krijgen waarbij sommige mensen in verlegenheid worden gebracht, sommige in de gevangenis belanden, terwijl anderen weer heel andere problemen ervaren. Dit is iets waar we doorheen moeten. Het zal moeilijk te dicteren zijn.”