Alle handelingen die gebruikers doen op Google Plus, YouTube en andere diensten kunnen in de toekomst worden gebruikt in advertenties, zo blijkt uit de nieuwe gebruikersvoorwaarden van Google. Het nieuwe beleid wordt per 11 november van kracht, zo bericht de New York Times. De advertenties worden getoond door heel het Google advertentienetwerk, dat meer dan twee miljoen sites beslaat. Dat bereikt een potentieel kijkerspubliek van een miljard mensen.

Plussen van artikelen en raten van muziek

Niet alleen het volgen van een bedrijf op Google Plus, maar ook het plussen van artikelen en het geven van een rating aan apps of muziek in Google Play worden voortaan Googles eigendom. Zo kan het geven van sterren aan muziek eindigen in een advertentie met naam en foto van degene die die sterren heeft uitgedeeld.

Het gaat daarbij alleen om gebruikers die ouder zijn dan 17. Google zegt dat daarnaast iedereen de gelegenheid krijgt om opt-out te kiezen. Daarmee geeft Google blijk dat het geleerd heeft van Facebook, dat zwaar is bekritiseerd door gebruikers die geen mogelijkheid zagen zich te onttrekken aan Facebooks inhaligheid.

Al ge-opt-out? Dan niks aan de hand

Google weigerde aan de NYT uit te leggen hoe de advertenties vorm krijgen. Overigens gebruikt Google al +1’s van gebruikers in advertenties. Degenen die zich daarvoor al had ge-opt-out zullen ook niet worden meegenomen in de uitgebreidere advertentiemogelijkheden. Google zegt verder te werken aan een eigen advertentie-afdeling om de gehele operatie vorm te geven.