De Volkskrant opent vandaag met de uitkomsten van een onderzoek naar het belastinggedrag van multinationals in Nederland. In 2011 zou het om zeker 57 miljard euro gaan. De krant heeft de jaarverslagen erop na geslagen van de 100 grootste multinationals die in Nederland zaken doen. Google en IBM blijken de grootste gebruikers van Nederlandse brievenbus-bv's.

Staatssecretaris Weekers meent niettemin dat Nederland geen belastingparadijs mag worden genoemd. “Dergelijke kwalificaties werp ik verre van mij." Niettemin toont Weekers zich wel trots op de cijfers. “Nederland staat op de shortlists van buitenlandse ondernemingen om zich hier te vestigen. Ik wil niet lager op dergelijke lijstjes staan."

Google: 7,2 miljoen euro ontweken

Bij Google gaat het om 7,2 miljoen euro en bij IBM 4,9 miljoen euro, dat bestaat uit belastingvrij ontvangen en uitgekeerde royalties en dividenden. Onbekend zijn nog andere bedragen die via zogeheten transferpricing en rente via Nederland worden geparkeerd of doorgesluisd via de brievenbus-bv's. Andere ict-bedrijven als Microsoft behoren niet tot de top-25 van multinationals die de Nederlandse constructie gebruiken, maar De Volkskrant meldt wel dat deze eveneens gebruik maken van de brievenbus-bv's. Apple wordt opvallend genoeg niet door De Volkskrant als grootontwijker genoemd, terwijl begin dit jaar bekend werd dat Apple juist miljarden door Nederland heensluist.

De Volkskrant berekent dat Google in ieder geval over 2011 zijn royalties over het intellectueel eigendom uit andere landen naar zijn Nederlandse, speciaal daarvoor opgerichte, bv overmaakt. Dat zou jaarlijks gaan om zeven miljard euro, onder meer vanuit zijn Europese holding naar Nederland, en van daaruit naar Bermuda. De Nederlandse (verder lege) bv betaalt daarover 2,7 miljoen euro aan Nederlandse belastingen. In totaal zou het gaan om 10 miljard euro dat uit Europa naar Bermuda wordt weggezet, zo bleek eind van vorig jaar.

Vertrouwelijke afspraken met Belastingdienst

Volgens het dagblad heeft de Nederlandse Belastingdienst vertrouwelijke afspraken gemaakt met de multinationals en betalen die maar 0 tot 5 procent belasting over het geld dat in en uit Nederland wordt geschoven. In Groot-Brittannië is beroering ontstaan doordat Starbucks zijn geld van de Britse vestigingen naar Nederland schuift om zo vrijwel niets in het VK aan belastingen te betalen. In Frankrijk en Italië zijn eveneens onderzoeken gestart naar de grootscheepse belastingontwijking van Amerikaanse bedrijven.

Staatsecretaris Weekers heeft eerder deze week al gezegd dat Nederland geen bronheffing kent op uitgaande rente- en royaltybetalingen. Dat gegeven levert, zo bleek eveneens eerder deze week, Nederland bruto 1,5 miljard euro op. Naar dat belastingbeleid wordt in opdracht van Holland Financial Centre een onderzoek gedaan naar het belang voor de Nederlandse economie van de “non-bank financial sector". De uitkomsten daarvan worden in mei verwacht, waarna Weekers en de Tweede Kamer daarover verder debatteren.

'Ingrijpen kost Nederland geld'

Ook vandaag werd over de belastingconstructies gesproken in de Tweede Kamercommissie voor Financiën, waarbij de meeste partijen verder onderzoek willen naar mogelijkheden om de belastingontwijking aan te pakken. Wel hield VVD-kamerlid Nepperus een slag om de arm: “We moeten het niet alleen doen in Europa. Dat kost ons alleen maar geld."

Dat wordt ondersteund door staatssecretaris Weekers. “Dat heeft mevrouw Nepperus treffend gezegd. Eenzijdig ingrijpen kost de staatskas geld. Ik wil me wel inzetten om in internationaal verband dat speelveld te verbeteren."

Constructies leveren duizend banen op

Volgens SP-kamerlid Merkies gaat het om in totaal 8000 miljard euro dat door Nederland wordt heengesluisd door multinationals. Werkgelegenheid levert die enorme geldstroom in ieder geval wel op, meldt De Volkskrant en dan vooral van advocaten, fiscalisten en notarissen. Het gaat om zo'n duizend banen. Die banen zijn er overigens niet bij de vele bv's van de multinationals: daar staan over het algemeen geen mensen en zeker geen Nederlanders op de loonlijst.

Weekers zei op vragen van Kamerlid Klaver (GroenLinks) dat hij alleen geïnteresseerd is in ondernemingen die “werkelijke waarde en werkelijke banen" toevoegen aan de Nederlandse economie, maar wil daarin de uitkomsten van het onderzoek van Holland Financial Centre afwachten. Die komen zoals eerder vermeld in mei.