Google zegt in de komende Androidversie N geen gebruik meer te maken van de Java-api's en voortaan alleen maar te kiezen voor OpenJDK. Dat is de open source-versie van Java Development Kit, net als Java zelf komende van Oracle.

Gaat dat wat uitmaken voor ons? Als je gebruiker bent zal het nauwelijks opvallen. Maar er zijn twee gevolgen, de eerste wat directer dan de tweede. We leggen dat uit.

Het eerste gevolg is dat ontwikkelaars voortaan lekker hun gang kunnen gaan door zich alleen maar te richten op de ontwikkeling van apps op basis van OpenJDK en voortaan Java links kunnen laten liggen. Daarbij kan nu gebruik worden gemaakt van de features die Java 8 biedt. OpenJDK ondersteunt Java 8, de Java class library die gebruikt werd door Google, doet dat niet. Dat komt omdat de class library die gebruikt wordt voor Android komt van het al vier jaar geleden ter ziele gegane Apache Harmony-project.

Wat zijn de gevolgen voor api's?

Het tweede gevolg is nog speculatief. Zoals je weet zijn Google en Oracle al jaren bezig met een verbeten juridische strijd over het gebruik van Java-api's voor Android. Oracle claimt het copyright op die api's, Google daarentegen voert aan dat op api's geen copyright kan rusten.

Google is in die rechtszaak de onderliggende partij en met de overstap naar OpenJDK lijkt het bedrijf een voorschot te nemen op het verlies van de zaak, of wellicht een schikking met Oracle buiten de rechter om. Nu kan Google financieel een verlies wel aan, maar de implicaties gaan verder. Mocht uit die zaak voortkomen dat op api's wel degelijk een copyright kan liggen, staan we voor een lange periode van rechtszaken tussen bedrijven die elkaars api's nodig hebben om producten te kunnen laten werken, en ontwikkelaars de kans geven eigen producten te schrijven voor andermans hardware.

We zullen het zien.