In de strijd om het zuinigste datacenter en meest duurzame imago slaat Google terug. Onlangs koketteerde Facebook met zijn eerste geheel eigen datacenter vol innovatieve snufjes en een bijkans onmogelijke zuinigheid van 1.07 PUE, die echter wel met een korrel zout moet worden genomen.

Warmtewisselaar met zeewater

Google meldt nu trots dat zijn datacenter aan de Finse kust slechts gekoeld wordt met zeewater. Daarvoor heeft het een oude papierpulpmolen uit de jaren vijftig omgebouwd, maar het gebouw maakt nog steeds gebruik van de oude, uit graniet gehouwen waterinlaat.

Het zeewater neemt via een warmtewisselaar warmte af van het interne waterleidingsysteem, dat is gebruikt om de lucht in de gangen en tussen de racks te koelen. Voordat het warmere zeewater weer wordt geloosd, wordt het eerst nog weer aangelengd met vers, koud zeewater om het milieueffect bij de wateruitlaat te minimaliseren.

Alleen bij volle load

Volgens Erik Bais, eigenaar en directeur van datacenter- en netwerkbouwer A2B Internet, is de waterkoeling van Google niet uniek, maar wel mooi. “Veel efficiënter kun je het niet krijgen.”

Bais vertelt dat bij de bouw van het Datahouse datacenter in Alkmaar recentelijk een vergelijkbaar systeem is overwogen, maar dan met water uit het Noord-Hollands kanaal. Uiteindelijk is de waterkoeling in de koelkast gezet, omdat buitenlucht voorlopig voldoet.

“Zo’n waterkoeling is natuurlijk een kostenbaten afweging, pas bij een bepaalde bezetting en load van het datacenter loont het om zo’n systeem te bouwen en te gebruiken.” Bovendien is de zeewaterkoeling alleen nodig in de warmere zomermaanden, verder zal free air flow volstaan, vermoedt Bais.