In de toekomst is het mogelijk een robot te voorzien van een identiteit. Geen fictieve, zoals je imaginaire speelvriendje toen je vier was, maar een echte. Die van jezelf (o nee!) of die van je moeder. Zelfs als die al overleden is...

Die toekomst is reëel, zegt Google, dat op het idee alvast patent heeft aangevraagd, meldt ZDNet. Het patent van Google behelst "methoden en systemen voor de ontwikkeling van robotpersoonlijkheden". Het inladen van de persoonlijkheid van een overleden persoon (als "herrijzenis") wordt met name genoemd. Dat zou het rouwproces na het overlijden van een geliefde naaste moeten verzachten.

Natuurlijk kan je de robot ook de persoonlijkheid van Britney Spears meegeven, of van HAL2000. Onbekend is of de kwalijke eigenschappen van een dergelijke persoonlijkheid wel stroken met Isaac Asimovs drie wetten van de robotica.