Google hing een boete van 23.000 dollar per dag boven het hoofd als het niet voor 15 september de gegevens van de verdachte Orkut-gebruikers zou verstrekken. Het bedrijf weigerde eerder aan de eis van de rechter te voldoen, omdat het stelde dat de Braziliaanse autoriteiten niet de juiste procedure hadden gevolgd om de gegevens te claimen.

Brazilië claimde de gegevens bij de Braziliaanse vestiging van Google, terwijl de Amerikaanse vestiging de servers en dus de data huisvest. Google vreesde claims van 'minder democratische' regimes, als het voorbij zou gaan aan de administratieve missers van de Brazilianen.

Google's argument om de data niet te verstrekken, werd door de Braziliaanse rechter verworpen, maar in het Amerikaanse rechtssysteem zou Google sterker gestaan hebben. Dat verklaart althans advocaat Chip Babcock, specialist in burgerrechten, tegenover Technewsworld.

Vrijheid van meningsuiting

Hoewel diverse rechters eerder bepaalden dat de jurisprudentie moet worden aangehouden van het land waarin de gezochte gegevens zich bevinden, zegt Babcock dat je toch bent overgeleverd aan de wetten van het land waarin je zaken doet. Volgens hem hechten andere landen bijvoorbeeld minder waarde aan de vrijheid van meningsuiting dan de VS.