Google heeft hard- en softwaremakers beloofd dat ze aan de slag kunnen met VP8, de videocodec die onderdeel is van de nieuwe open source videostandaard WebM. Dat betekent dat de zogenaamde bitstream is bevroren en ontwikkelaars nog slechts incrementele verbeteringen kunnen realiseren.

En dat terwijl critici concluderen dat VP8 inferieur is aan de gesloten codec h.264, al vindt Google zelf van niet.

Nieuwe onstabiele tak

Desalniettemin wil Google radicalere verbeteringen doorvoeren en daarom heeft het een aftakking (branch) van de code gemaakt.

Jim Bankoski, Codec Engineering Manager bij Google blogt: “De WebM gemeenschap kan deze onstabiele tak gebruiken om veranderingen voor te stellen om de beste videocodec mogelijk te bouwen, zonder de beperkingen van een bevroren bitstream. Ergens in de toekomst, als de experimentele tak significant beter blijkt te zijn dan de stabiele, zullen we een nieuwe versie van de codec maken.”