Sinds kort is Google Maps uitgebreid. De online kaart beperkt zich niet langer tot de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, ook de andere werelddelen zijn inmiddels opgenomen.

De uitbreiding is niet helemaal goed gegaan. Estland, Letland en Litouwen zet Google Maps weliswaar netjes in de juiste volgorde onder elkaar, maar Nederland en België zijn omgewisseld. Wie de kaart bekijkt, ziet dat Google België aanduidt als 'Netherlands' en Nederland heeft voorzien van het label 'Belgium'.

Opmerkelijk genoeg doet de verwisseling van de twee landen zich alleen voor op het moment dat de bezoeker Europa met de standaard-zoom (vijf streepjes van onderen) bekijkt. Door in te zoomen op België en Nederland wordt het probleem verholpen.

Weblog Acko, dat het omwisselen van de twee landen ontdekte, denkt daarom dat de verwisseling het gevolg is van een poging om de tekstlabels netjes te rangschikken, zodat ze elkaar niet overlappen.