Als gevolg van de tegenvallende resultaten daalde het aandeel Google in de nabeurshandel met 12 procent. Op een zeker moment bedroeg de koersval zelfs meer dan 16 procent.

Dat betekent de grootste koersval voor Google sinds het aandeel naar de beurs ging. Sinds de beursgang is de waarde van het aandeel Google gestegen van 85 dollar (introductieprijs) tot boven de 400 dollar.

In tegenstelling tot de meeste andere beursgenoteerde bedrijven doet Google geen uitspraken over de verwachte omzet en winst. Daardoor lopen de verwachtingen van analisten verder uiteen dan bij andere aandelen.

Belastingen

Hoewel beleggers en analisten teleurgesteld zijn over de resultaten van Google, is de directie van het zoekbedrijf optimistisch. "We zijn erg tevreden met onze resultaten in het vierde kwartaal", aldus bestuursvoorzitter Eric Schmidt in een toelichting op de cijfers.

De nettowinst van Google bedroeg in het vierde kwartaal 372,2 miljoen dollar, oftewel 1,22 dollar per aandeel. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 204,1 miljoen dollar (71 cent per aandeel). Als de kosten van optiepakketten voor werknemers buiten beschouwing worden gelaten, zou de winst 1,54 dollar per aandeel zijn geweest. Analisten hadden gerekend op 1,76 dollar per aandeel. De winst viel lager uit door hoger dan verwachte belastingen.

De omzet steeg met 86 procent naar 1,92 miljard dollar. Als het geld dat Google betaalt aan derden niet wordt meegerekend, komt de omzet uit op 1,29 miljard dollar. Dat was in overeenstemming met de verwachtingen van analisten.