Internetbedrijf Google moet van de federale rechter in New York alle logfiles van Youtube, vier harde schijven van elk een terabyte, aan Viacom overhandigen, meldt Wired. Het mediaconcern eist 1 miljard dollar van de videosite wegens massale schending van het auteursrecht.

Viacom kan gaan spitten

Viacom had deze statistieken opgeëist omdat het wil bewijzen dat inbreukmakende video's populairder zijn dan legitieme user generated content. De rechter heeft deze eis nu ingewilligd.

De logfiles bevatten alle gegevens over wanneer welke filmpjes precies bekeken zijn, gekoppeld aan de unieke 'Login ID' van gebruikersnaam en ip-adres. Daarnaast bevat de databank ook gegevens over bekeken video's ingebed op websites van derden.

Privacygevoelig

Google betoogde voor de rechtbank dat vrijgave van deze logfiles niet was geoorloofd vanwege privacybezwaren, maar de rechter vond dit argument 'speculatief'.

Volledig onterecht, vindt de digitale burgerrechtenbeweging EFF. De groep beargumenteert dat met de combinatie van gebruikersnaam en ip-adres in veel gevallen de identiteit van een persoon is te achterhalen. Derhalve zou de databank onder bescherming van de Video Privacy Protection Act (VPPA) moeten vallen, stelt EFF.

"Deze beslissing van de rechtbank is een tegenslag voor privacyrechten, en biedt Viacom de mogelijkheid om te achterhalen wat jij op YouTube kijkt", schrijft EFF in zijn analyse van de uitspraak.

Broncode niet 'in gevaar'

Naast de logfiles eiste Viacom ook dat Google de broncode van YouTube overhandigde, evenals de informatie over de Video ID-technologie waarmee Google herhaalde illegale uploads kan herkennen.

De broncodes van de videosite en de copyrightfiltertechnologie mag Google echter wel geheim houden. De rechter ziet vooralsnog geen reden om -alleen op basis van Viacom's aantijgingen- dergelijke kritieke bedrijfsinformatie 'in gevaar te brengen'.

Google vindt dat Viacom met deze zaak de vrijheid van het internet bedreigt.