Oracle nam de Java-business over van Sun Microsystems en startte in 2010 een zaak tegen Google omdat het softwarebedrijf licentiegeld wilde zien voor Google's gebruik van Androids core Java-API's, waarin 37 regels code zit waar copyright op rust. Daarmee konden Android-ontwikkelaars apps makkelijker bouwen - zonder de API's werd het erg lastig om te ontwikkelen voor het mobiele besturingssysteem.

Een mogelijk oorzaak van het conflict is dat Java "open" werd genoemd door Sun en componenten ervan werden geopensourcet. Delen werden zelfs met een GNU-licentie uitgegegeven door Sun-ontwikkelaars. Maar Java was nooit open source, noch had Java een bijbehorende FOSS-licentie. Oracle eiste eerder 8.8 miljard dollar van Google.

Geen fair use

De zaak sleepte zich lang voort en een rechter besloot in 2012 dat Google rechtmatig gebruik had gemaakt van Java. In hoger beroep oordeelde een gerechtshof dat er wel degelijk copyright van toepassing was op Java-API's, maar een jury moest zich buigen over of dat fair use was. Die besloot dat Google's gebruik inderdaad fair use was.

Lees ook: Overwinning Oracle op Android verlies voor softwaresector

Ook daarop ging Oracle weer in beroep en een hoger hof heeft nu beslist dat er géén sprake was van fair use, zo meldt onder meer juridisch techblog Techdirt. Niet alleen gaat dat oordeel Google miljarden kosten, ook heeft het grote gevolgen voor softwareontwikkeling. Als beschikbaar gestelde applicatie-interfaces mogelijk aan licentiëring onderhevig zijn, is het beter die te vermijden voor projecten om later tegen onvoorziene kosten aan te lopen.

Supreme Court?

Dat gebeurt al, Android heeft zijn Java-achtige VM Dalvik aan de kant geschoven ten faveure van de Android Runtime. De meeste softwarebedrijven zijn naar open source-talen en omgevingen overgestapt om dit soort toestanden te voorkomen - zelfs Microsoft opensourcet nu veel van zijn ontwikkelomgevingen om te voorkomen dat developers bevreesd weglopen.

Google kan nu nog de stap maken naar het allerhoogste rechtsorgaan, de Supreme Court, maar die is niet verplicht in te gaan op een ingediende zaak. Sterker nog, eerder heeft SCOTUS al besloten om zich niet uit te spreken over de vraag of er auteursrechten rusten op API's.