Het Brusselse hof heeft donderdag bepaald dat Google de auteursrechten van kranten schendt door hun artikelen op te nemen in Google News. De zoekgigant moet nu alle verwijzingen naar artikelen en foto’s van Frans- en Duitstalige kranten in België verwijderen op straffe van een dwangsom van 25 duizend euro per dag.

Misgelopen advertentie-inkomsten

Het is de laatste uitspraak in een serie rechtszaken die in 2006 startte. Het Waalse Copiepresse, dat auteursrechten van de kranten beschermt, klaagde Google toen al aan wegens auteursrechtenschending. De eis: alle artikelen en foto’s uit Google News en de zoekmachine verwijderen en bovendien een schadevergoeding voor de artikels die al geplaatst waren.

Door het plaatsen van kop, intro en foto op Google News zouden de kranten bezoekers en dus advertentie-inkomsten mislopen.

Het Amerikaanse bedrijf werd in september 2006 bij verstek schuldig bevonden aan auteursrechtenschending. De uitspraak in hoger beroep, dat een jaar later diende, was hetzelfde. Een verzoeningspoging door afspraken te maken met de Waalse kranten liep op niets uit waardoor Google de artikelen uit Google News verwijderde en opnieuw in beroep ging, die zaak werd vrijdag beslist.

'Google doet niets verkeerd'

Google blijft ondertussen volhouden dat het bedrijf niets verkeerd doet. De zoekgigant zegt alleen een korte inleiding te plaatsen en verder te verwijzen naar de krantensites. Daarmee zou de zoekgigant de auteursrechten van kranten niet schenden maar internetters zelfs aanmoedigen om naar de krantenwebsite te gaan.

Google-woordvoerder Mark Jansen zegt tegen Webwereld dat het bedrijf zich over de uitspraak buigt om eventuele vervolgstappen te bepalen. “"Wij zijn ervan overtuigd dat Google Nieuws volledig in overeenstemming is met de geldende auteursrechtwetgeving”, stelt hij.

Geen Vlaamse kranten

Hij vervolgt: “Doorverwijzen is de gangbare praktijk van zoekmachines, Google Nieuws en zo’n beetje iedereen op internet. Wij blijven geëngageerd samenwerken met uitgevers, en blijven zoeken naar nieuwe methoden om inkomsten te genereren met het online verspreiden van nieuws."

Copiepresse stelt in een verklaring dat het blij is met de uitspraak. De groep zegt te hopen dat Google de intelligentie heeft om een eerlijke oplossing in deze zaak te vinden.

De uitspraak geldt niet voor de Vlaamse kranten. Zij hebben zich tot nog toe altijd afzijdig gehouden van de rechtszaak.