Google ontkende alle aanklachten in de rechtszaak die aangespannen werd door Northeastern en het technologiebedrijf Jarg. Google eiste vervolgens dat de rechter het patent ongeldig zou verklaren.

De aanklacht werd afgelopen november ingediend bij een rechtbank in Oost-Texas, een district dat bekend staat als bijzonder vriendelijk ten opzichte van patenthouders. Het betreft een patent uit 1997, nog voor het bedrijf Google überhaupt bestond. Patent No. 5,694,593 beschrijft een methode om zoekopdrachten sneller uit te kunnen voeren door middel van een 'gedistribueerd databasesysteem'. Hiermee wordt een zoekopdracht in stukken verdeeld en middels hashcodes 'gecomprimeerd'. Naar deze fragmenten kan vervolgens door meerdere computers tegelijkertijd in verschillende databases worden gezocht. Zodoende wordt het zoekproces gedecentraliseerd en versneld.

Uitvinding

De eiser zegt dat Google hun systeem gebruikt voor de zoekmachine. Jar claimt dat het systeem is uitgevonden door Kenneth Baclawski, een professor aan de Northeastern University en een van de oprichters van Jarg. Het patent verstrekt aan de universiteit en Jarg bezit de exclusieve licentie.

Alhoewel Jarg en de universiteit het patent al tien jaar geleden indienden, kwamen ze er pas enkele jaren geleden achter dat Google er inbreuk op maakte. En het duurde daarna nog tweeëneenhalf jaar voor een 'geschikte advocaat' was gevonden, zo motiveert Michael Belanger, medeoprichter van Jarg, de aanklacht.

Meldingsplicht

Volgens Google is het patent niet geldig en had het in de eerste plaats helemaal niet verstrekt had mogen worden. De patenthouder is in de Verenigde Staten verplicht een patentschending te melden als die opgemerkt wordt. Daarmee wordt voorkomen dat de patenthouder extra schade zou kunnen claimen. De hoogte van het schadebedrag hangt namelijk ondermeer af van de hoeveelheid omzet die is gegenereerd door de patentschending. Google beroept zich op deze regel.

Beide partijen hebben gevraagd om een jury. De zaak kan binnen 18 maanden tot twee jaar opgelost worden schatten experts.