Een commissie van tien, waaronder Google-voorzitter Eric Schmidt en hoofdjurist David Drummond, zal de komende maanden zes grote Europese landen aandoen voor een publiek debat over het vergeetrecht, meldt de New York Times.

Meer specifiek het controversiële arrest van het Europese Hof dat burgers het recht geeft om zoekresultaten van zoeken op naam die "ontoereikend, niet of niet meer ter zake dienend of bovenmatig" zijn te laten verwijderen.

Vaag en subjectief

Die criteria zijn "zeer vaag en subjectief", constateert Google, die zeer teleurgesteld is, maar desondanks het vonnis zo goed mogelijk wil uitvoeren. Daarom zoekt de raad input en zal het in discussie gaan met andere experts om "een goed evenwicht tussen het recht om te weten en het recht op privacy" te bereiken. Dat moet leiden tot een gezaghebbend rapport over de kwestie.

Er zijn sinds het vonnis al zo'n 80.000 verwijderverzoeken binnengekomen, van "strafbladgegevens, gênante foto's, cyberpesten en schelden, beschuldigingen van tientallen jaren geleden, negatieve persartikelen en meer", aldus Google. In sommige gevallen heeft het zoekbedrijf links onvindbaar gemaakt, maar na protest inmiddels weer hersteld.