Google verwijderde in het tweede kwartaal van vorig jaar 44 keer door de Nederlandse overheid gewraakte zoekresultaten en de eeste helft van dit jaar 45 keer. Het aantal afzonderlijke bevragingen steeg wel. Vorig jaar waren dat 6 gerechtelijke bevelen (goed voor 40 gevalletjes contentschrappen) en nu waren dat er 13 (eveneens goed voor 40 wisacties). Zonder bevel kwamen er 4 verzoeken binnen, tegenover 2 vorig jaar.

In Nederland veranderde er dus aan het eindresultaat niet zoveel, hoewel het aantal bevragingen is verdubbeld. Google signaleert wereldwijd een trend dat overheden steeds vaker bij het zoekbedrijf aankloppen om stukjes digitale historie weg te poetsen. Volgens het bedrijf geven de cijfers aan dat censuur toeneemt en Google wijst vooral naar Turkije en Rusland als censuurgrootgrutters.