Google scoorde het beste bij de vertalingen van Arabisch naar Engels en van Chinees naar Engels. Op een schaal van 0 tot 1 behaalde Google een score van 0,5137 bij de Arabische test en 0,3531 bij de Chinese test.

IBM en verschillende universiteiten haalden een lagere score, zo bericht CNet. De test bestond uit het vertalen van honderd artikelen van de persbureaus Agence France Presse en Xinhua.

Bij de vertalingen heeft Google waarschijnlijk geprofiteerd van de grote hoeveelheid bronnenmateriaal waarover de zoekmachine beschikt. Vertaalsoftware presteert beter als het meer gegevens beschikt waarmee het nieuwe teksten kan vergelijken.