Ceo Eric Schmidt verklaart tegenover een journalist van CNet dat Google een grotere index heeft dan Yahoo. Opvallend is dat Schmidt eerder verklaarde Google te boycotten tot juli 2006. Journalist Elinor Mills van CNet had in juli van dit jaar een artikel geschreven waarin wordt aangetoond hoe makkelijk het is om met Google persoonlijke informatie te achterhalen.

Als voorbeeld gebruikt de journalist de bestuursvoorzitter van Google, Eric Schmidt. De gevonden persoonlijke informatie ging onder andere over de waarde van zijn aandelenpakket, zijn woonplaats en nog diverse andere weetjes. Ondanks het feit dat het bedrijfsmotto is om 'alle informatie wereldwijd te organiseren en toegankelijk te maken', liet Google weten tot juli 2006 met geen enkele CNet-verslaggever te willen praten.

Het verhaal rond de zoekindex van Google is ook geschreven door Elinor Mills. Schmidt claimt in het artikel dat de zoekindex van Google vele malen groter is dan die van concurrenten. Wat de directeur bewoog om nu wel met CNet te praten blijft onduidelijk.