De voorheen bozige Waalse kranten hebben een olijftak plus een zak geld van Google aangenomen, waarmee alle rechtszaken over de vermeende auteursrechtinbreuk van Google News zijn beëindigd. Dat maken de partijen bekend.

Jarenlang legden verschillende Waals krantenuitgevers, verenigd in Copiepresse, Google het juridische vuur aan de schenen. Google News, dat tekstfragmenten en kleine plaatjes van websites weergeeft, zou grootschalige inbreuk plegen en parasiteren op de waardevolle content van uitgevers. Meerdere Belgische rechters gaven de kranten gelijk. Google sloeg terug door de krantensites helemaal van Google te verbannen, tot grote woede.

Google helpt kranten

Maar nu is er alsnog een overeenkomst. Google betaalt alle proceskosten, en zal ook advertentieruimte inkopen op de sites van de klagende kranten. Bovendien zal het de uitgevers helpen om meer inkomsten te krijgen via AdWords en AdSense. Ook zal Google de helpende hand bieden bij het creëren van video- en mobiele content, meldt het concern.

Ook in Duitsland en Frankrijk gaan stemmen op om Google te laten betalen voor het tonen van snippets van andermans content. In Berlijn ligt momenteel een uiterst omstreden wetsvoorstel van die strekking voor, waartegen Google een publiekscampagne is begonnen.