Google staat de door internetters gehate opspringende advertenties niet toe op zijn site, zo verklaart het bedrijf. Google zegt de advertenties zelf ook vervelend te vinden.

Toch worden bezoekers van de site zo nu en dan geconfronteerd met pop-ups of pop-unders. Google heeft daarover verschillende klachten ontvangen en besloot daarom publiekelijk afstand te nemen van het gebruik van pop-ups.

In de verklaring op de site legt Google uit dat de pop-ups niet van de zoekmachine zelf afkomstig zijn, maar van derde partijen. Ten eerste wijst Google op zogeheten 'squatters' die domeinnamen vastleggen die slechts een of twee letters verschillen van die van bekende sites, in de hoop internetters aan te trekken die een typefout hebben gemaakt. Het bedrijf raadt bezoekers aan te controleren dat zij het juiste adres (www.google.com) hebben ingetikt.

Daarnaast wijst Google op het gebruik van pop-unders. Het is mogelijk dat een internetter tijdens zijn surfsessie een site bezoekt die een dergelijke advertentie heeft geplaatst. De internetter wordt hiermee pas geconfronteerd als deze zijn browservenster wegklikt. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat de pop-under van Google afkomstig is.

Google noemt verder expliciet filesharing-programma's als Bearshare of AudioGalaxy. In die programma's zit nogal eens andere software verstopt. Google heeft het over zogeheten 'timebombs' die willekeurig danwel afgestemd op bepaalde zoekopdrachten om de zoveel tijd een pop-up op de internetter afsturen.

Het bedrijf raadt niet van pop-ups gecharmeerde internetters aan om software te installeren die de advertenties blokkeert of om een klacht in te dienen bij de toezichthouder FTC.