Het leek zo'n goede start van een bedrijfsweblog: een bericht over een controversieel onderwerp dat veel it'ers bezighoudt. Op maandag publiceerde Google op zijn nieuwbakken blog een prikkelende beschouwing over outsourcing. Het debat over outsourcing – het uitbesteden van werk naar lage-lonenlanden – getuigt van een dubbele moraal, was kort samengevat de mening van de anonieme auteur van het bericht. Volgens de schrijver was dat gebleken toen Google een kantoor opende in India. Opeens werd het bedrijf bekritiseerd omdat het Amerikaanse banen zou exporteren. Toen Google eerder een vestiging in Zurich had geopend, was er daarentegen geen onvertogen woord gevallen.

Oneerlijk

"India in het bijzonder is het onderwerp geweest van media-aandacht, en dat vinden we nogal oneerlijk", schreef Google. "Het is niet hun fout dat ze veel briljante computerwetenschappers hebben die niet van plan zijn om naar de Verenigde Staten te verkassen." Die passage is nu uit het bericht geschrapt. Sterker nog: het woord 'outsourcing' komt in de nieuwe versie van het bericht niet meer voor. Van het bericht is niet veel meer overgebleven dan een oproep aan it'ers waar dan ook ter wereld om te solliciteren bij Google. Waarom Google heeft geschrapt in de oorspronkelijke versie van het bericht is onduidelijk. Waarschijnlijk wil het bedrijf bij nader inzien zijn handen liever niet branden aan een politiek onderwerp dat de gemoederen flink bezighoudt in de it-wereld.