Volgens Android-maker Google is dat mobiele besturingssysteem geheel vrij van elementen die beschermd zouden zijn onder de auteursrechten en patenten waar Oracle mee schermt. Die softwaregigant beschuldigt Google van schending daarvan met de eigen Java-implementatie voor Android. Het aangeklaagde bedrijf verwijst nu naar derden, meldt Webwerelds Amerikaanse zustersite Computerworld.

'Zonder medeweten'

Google stelt dat enig gebruik van dergelijke beschermde elementen is gedaan door derde partijen, zonder medeweten van Google. Die afwijzing van enige verantwoordelijkheid voor de door Oracle geclaimde schendingen is nummer 16 van de twintig tegenargumenten die Google heeft ingediend. Android is volledig onafhankelijk ontwikkeld en zonder verwijzing naar bestaande, auteursrechtelijk beschermde werken, aldus de verdediging.

Juist de open source-aard van Android maakt aanpassing door derden mogelijk. Google merkt dan ook op dat het iedereen vrij staat de broncode te downloaden, aan te passen en te gebruiken. Bovendien valt Android formeel onder de door Google opgerichte Open Handset Alliance. Dat samenwerkingsverband van bedrijven, inclusief Google, heeft Android ontwikkeld en is dus aansprakelijk voor eventuele schending van patenten of rechten.

'Oracle vervalst bewijs'

Verder ontkent Google de beschuldiging dat er Java-code direct is gekopieerd vanuit Oracle's Java. De aantijging van kopiëren is onlangs toegevoegd aan de aanklacht van augustus. Oracle heeft meer details toegevoegd en daarbij ook bewijs ingediend dat er code is "regel voor regel is gekopieerd".

Google claimt nu niet alleen dat dat bewijsmateriaal niet klopt, maar dat het zelfs bewust is vervalst door Oracle. Delen van de als bewijs ingediende code zijn aangepast of verwijderd, stelt Google in zijn weerwoord. Het gaat volgens Google om "significante elementen en functies" in de gewijzigde en weggelaten delen. Oracle schermt met zes pagina's aan Android-code die zou zijn gekopieerd, meldt de Britse ict-nieuwssite The Register.

Zogenaamd open

Google opent ook de aanval in de nu ingediende rechtbankdocumenten. Het beschuldigt Oracle van misbruik van patenten. Oracle komt naar de rechtbank met 'vuile handen' aangezien "het licentiehouders van zijn zogenaamd open software verplicht om licenties te betalen voor zaken die niet vallen onder het geclaimde auteursrechtelijk materiaal om dan een licentie te krijgen voor dat geclaimde intellectuele eigendom". Dit zou al zijn gedaan door Sun.

Het juridische open source-blog Groklaw stelt dat Google hiermee óf aanstuurt op een gunstige schikking óf op ondermijning van Oracle's patenten op Java. Dat laatste zou Java echt vrij maken, voor iedereen, juicht GrokLaw. "Ik denk dat Oracle daarom een schikking zou overwegen."

Verbod op Android

De rechtszaak staat gepland om in oktober volgend jaar voor een jury te komen. Die startdatum is genoemd in een voorlopige planning, die komende week wordt besproken. Ondertussen eist Oracle naast een schadevergoeding ook een gerechtelijk bevel dat Google met onmiddelijke ingang moet verbieden nog langer inbreuk te maken. Dat zou neerkomen op een verbod op Android.