Google bevestigt dat het per 1 augustus standaard geen content van Duitse uitgevers in Google News zal tonen. Dit om schadeclaims te voorkomen in verband met de nieuwe copyrightwet die dan ingaat.

Google meldde al de introductie van een bevestigingstool voor Duitse uitgevers, maar uit de blogpost wordt niet duidelijk dat Google in principe alle verse content van Duitse uitgevers niet meer in Google News zal tonen, tenzij ze expliciet akkoord gaan.

Toestemming, geen compensatie

De omstreden wet geeft uitgevers het exclusieve recht om hun content uit te baten. Kleine fragmenten zouden wel getoond mogen worden, maar Google kiest voor zekerheid en smijt alle Duitse sites eruit. En daarmee zet het concern diezelfde uitgevers meteen voor het blok.

“Als een Duitse uitgever de “bevestig toestemming”-tool niet gebruikt dan zal zijn content vanaf 1 augustus niet langer in enige Google News-versie verschijnen, dus ook niet in de Zwitserse of Oostenrijkse bijvoorbeeld”, aldus de zegsman van Google Duitsland.

Duitse uitgevers vinden dat Google hen onder druk zet, zonder te doen wat de wet zou beogen: geld geven aan de uitgevers voor het tonen van content of fragmenten. Dat stelt de woordvoerder van de Duitse tijdschriftuitgevers tegenover de IDG Nieuwsdienst.

Google weigert dat echter categorisch. Het concern wijst erop dat de ontstane situatie er is gekomen door toedoen van de uitgevers. Die moeten nu toestemming geven om te worden getoond in Google News, terwijl er al lang simpele methoden zijn om content van Google News te weren, onder meer via robots.txt en metatags.

Belgische en Franse media

De actie van Google echoot een vergelijkbare move in België, toen Google na de verloren rechtszaak, aangespannen door Waalse kranten, al deze kranten compleet uit de Google-index verwijderde. Uiteindelijk werd die zaak geschikt. Ook in Frankrijk heeft Google een dreigende link-taks afgekocht door het instellen van een fonds voor stimulering van de pers online met 60 miljoen euro.