Dat blijkt uit de ambities die Google met zijn ontluikende Wave-platform tentoonstelt. Uit de monden van de makers van Wave zelf, Jens Rasmussen en Stephanie Hannon, zul je het niet horen, zij denken niet in termen van markt en geld verdienen. Maar feit is dat nu al, in de gesloten bètafase, er belangrijke zakelijk spelers aanhaken.

Koppelingen

Google Wave heeft al verbindingen met applicaties van Salesforce.com, SAP en zo moeten er talloze Featured Extensions komen voor de zakelijke markt, naast de vele 'leuke dingen voor de mensen' die er nu al staan.

Natuurlijk komt er een 'app store' voor de openbare markt, maar voor bedrijfstoepassing is de verbinding met andere bedrijven van belang, vertellen Jens Rasmussen en Stephanie Hannon. Deze bedenkers en bouwers van Google Wave deden voor hun ontmoetingen met Google Technical User Groups ('Gtug's) in een aantal Europese landen ook Amsterdam aan. Woensdagavond hadden ze een intensieve bijeenkomst met 70 ontwikkelaars en donderdag mocht de pers hun boodschap vernemen, vandaag spreken ze op de eComm 2009 conferentie.

Bezoekers hangen aan de lippen van het duo. Want hoewel er niet voor iedereen er een touw aan vast te knopen is, zelfs niet na het uitzitten van een te lange video, vrij breed wordt het beeld gedeeld dat we hier te maken hebben met 'the next big thing' in online communicatie.

Eenvoudig is de boodschap niet. Is het al moeilijk om iets volkomen simplistisch als Twitter aan het volk niet-gebruikers uit te leggen, voor Google Wave is het nauwelijks te doen. En dat is de makers aangerekend. Ze kozen immers eerst voor anderhalf jaar 'eenzame opsluiting' in een kantoor in Sydney met 60 ontwikkelaars.

Hongerige wolven

Maar Wave lijkt nu al voor de helft geslaagd, te weten in de gemeenschap van ontwikkelaars. Die storten zich op Google Wave als hongerige wolven, mede omdat het open source is. Dat wil zeggen tot op heden. Hoe lang nog? Rasmussen: "Heel lang nog, want het is de kracht van Google Wave. Iedereen bouwt toevoegingen en applicaties en verbindingen. Maar elke organisatie kan ook zelf een Wave-toepassing bouwen en die eventueel koppelen aan andere Waves."

Het moet zo open worden als e-mail dat volgens Rasmussen en Hannon zijn succes te danken heeft aan het open protocol. Ofschoon de applicatiemarkt een fraaie is gebleken op Android en vooral de iPhone, is zakelijk succes afhankelijk van koppeling van bedrijfsapplicaties met de api's van Wave.

Open source

Openheid is het wapen om uiteindelijk Microsoft, dat heel veel middelen uittrekt om de samenwerkingssoftware van SharePoint uit te breiden, verbeteren en verkopen, op de knieën te krijgen. Qua product wint Wave glansrijk, maar dat blijkt vaak niet voldoende in de ict-markt.

Vandaar dat Rasmussen en Hannon deze week in Londen of 3.45 uur hun bed uit moesten om op tijd in Wenen te zijn om te spreken op een congres van SAP. Dat heeft Google Wave gekoppeld aan een 'Business Process Modelling', niet sexy maar wel heel belangrijk. Zo is ook de vraag of Microsoft-vijanden als IBM, Oracle/Sun en zelfs Apple zich aansluiten bij Google Wave, maar ook andere applicatiebouwers. Salesforce, de crm in de cloud leverancier, is al helemaal om.

Rasmussen en Hannon gaven niet expliciet antwoord op de vraag naar verdienmodellen, maar lieten doorschemeren dat Google Wave onderdeel wordt van het pakket Google Apps dat aan organisaties wordt verkocht voor 50 dollar per jaar per gebruiker.

Ruim 50 kleine bedrijven testen nu Google Waves, maar volgens Google willen vele duizenden organisaties de samenwerkingssoftware gaan gebruiken. Ook is er veel belangstelling uit het onderwijs, de medische en de mediawereld om Google Waves te gaan toepassen.

Integratie met Google Docs

Wel moet nog iets eenvoudigs al integratie met Google Docs tot stand worden gebracht. "Dat staat hoog op de agenda, zowel import van Docs in Wave als Export van producties uit Waves in Docs", aldus Hannon.

Er zit nog een hele serie toevoegingen in de pijplijn van het team in Sydney. Ze noemden spraak dat in het werkproces altijd bijgeschakeld moet kunnen worden, en dat er nu nog niet is omdat ook Google Talk niet is geïntegreerd. Ook gebruik in groepen (Google Groups) moet er snel komen.

Beter Wave-beheer

Een paar eenvoudige toevoegingen moeten Wave intuïtiever en eenvoudiger maken. Zo kun je sinds kort steeds kiezen bij een aangemaakt onderwerp 'edit' of 'reply' want welke handeling was vereist was te vaak onduidelijk. Ook krijgen anderen in een Wave een melding als je een verandering hebt aangebracht. Want zo real-time als in theorie de samenwerking mogelijk is, blijkt het in de praktijk niet altijd te gaan. Zo komt er ook een mogelijk om juist niet tegelijkertijd teksten en rekenbladen te kunnen veranderen, want dat geeft soms juist geknoei.

En er komen drie 'klassen' van gebruikers die de eigenaar van de Wave kan hanteren: degenen die alleen kunnen lezen, zij die toevoegingen mogen inbrengen en de 'hoogste' klasse van personen die dingen ook mogen veranderen. Identificatie is daartoe een sleutel, overigens ook nodig om het niveau te handhaven en - met ook veel software van Gmail - spam en andere ongewenste inmenging buiten de Waves te houden.

Buggy

En niet op de laatste plaats hebben gebruikers het gevoel dat ze een 'overload' aan informatie creëren met al die Waves, iets waar Rasmussen als chef van de ontwikkelclub in Sydney zelf ook een broertje dood aan heeft. "Dat hebben we onderschat, misschien een beetje naïef."

Een ander probleem is de performance. Hannon: "We weten, het is nog buggy. Er zijn crashes. Soms is de server niet bereikbaar. We houden ons nu voortdurend bezig met stabiliteit en schaalbaarheid."

Binnen een paar maanden moet dat voor de bakker zijn, waarna de sluizen open gaan. Er zijn nu twee miljoen aanvragen en enkele honderdduizenden gebruikers. Begin 2010 moet de opmars naar 'miljoenen' gebruikers beginnen. De trage verwerking van uitnodigingen , momenteel de grootste hobbel voor breed gebruik, is volgens Hannon zo goed als opgelost. "Binnen 48 uur moet een uitnodiging voor deelname nu zijn toegekend."

Leercurve

Zo'n driekwart gebruikt Wave nog een maand na inschrijving volgens de bedenkers. Maar of het programma beklijft is nu toch de grootste zorg. Rasmussen: "Persoonlijk maak ik me daar het drukst om: gaan mensen de voordelen ervan voldoende inzien en er ook voldoende gebruik van maken?"

Want Google Wave is complex en veroorzaakt connotaties met vaagheid, complexiteit en juist toenemende chaos van communicatie in plaats van betere beheersing ervan. Maar, vindt Rasmussen, van gebruikers mag je wel verwachten dat ze zich enigszins inspannen om het onder de knie te krijgen.