Google heeft zich door middel van een brief (amicus curiae) in een rechtszaak tussen de Motion Picture Association of America (MPAA) en torrentsite IsoHunt gemengd. Die website werd in 2009 door een rechter schuldig bevonden van auteursrechtinbreuk. De zaak tussen de partijen is nu in hoger beroep.

'IsoHunt heeft de wet gebroken'

Hoewel veel websites die een zoekmachine voor torrents en usenet aanbieden claimen dat zij hetzelfde doen als Google, heeft de zoekgigant zich nog nooit in zo’n rechtszaak gemengd. Google deed dat naar verluidt altijd om iedere schijn van het steunen van piraterij te voorkomen.

De zoekgigant gooit het nu in diezelfde strategie over een andere boeg. Het stelt ondubbelzinnig dat IsoHunt de wet gebroken heeft. Google wil daarmee de schijn wegnemen dat dit soort websites eenzelfde soort dienst aanbiedt als Google zelf.. Het bedrijf doet dat door onder andere op te voeren dat IsoHunt aanzette tot het schenden van auteursrecht. Die website deed dat onder andere door actief te vragen om grote films te uploaden, zelfs als die nog in de bioscoop draaiden.

Rechtszaak tegen Viacom

Google mengt zich volgens verschillende bronnen in deze rechtszaak vanwege de nog altijd spelende juridische strijd met Viacom over auteursrechtenschending op videosite YouTube. Viacom eist daarin 1 miljard dollar van Google. De uitspraak van de rechter in de zaak tussen MPAA en IsoHunt zou in dat licht mogelijk negatief kunnen uitpakken voor Google.

In het eerdere vonnis uit 2009 werd gesteld dat websites de DMCA wetgeving zelfs kunnen schenden als zij geen melding over misbruik binnenkrijgen. Ze moeten dus actief op zoek naar overtredingen op hun website als aannemelijk is dat mensen de auteursrechtenwet overtreden. Dat komt bovenop de eis dat websites adequaat moeten reageren nadat zij een melding over copyrightschending ontvangen.

Nieuwe slagkracht voor Viacom

Momenteel ontvangen websites die zich aan die laatste eis houden nog vrijwaring van aansprakelijkheid. De beheerders van een site worden dan niet aangepakt als auteursrechtenschender als blijkt dat er auteursrechtelijk beschermd materiaal op hun website staat. Viacom eiste dat die vrijwaring niet op ging als beheerders niet zelf actief zochten maar werd daarin vorig jaar in het ongelijk gesteld.

Mocht de MPAA de rechtszaak winnen en blijft de bepaling van de lagere rechter over DMCA in de uitspraak intact, dan geeft dat Viacom nieuwe slagkracht. Er is dan namelijk jurisprudentie in het voordeel van de mediareus. Het bedrijf kan de uitspraak dan gebruiken als munitie in het hoger beroep tegen Google.

Rechter is de enige die DMCA zo ziet

Omdat de uitspraak uit 2009 de enige is die de DMCA wetgeving op deze manier ziet, wil Google dat de hogere rechter die redenatie wijzigt. De zoekgigant wil IsoHunt daarom neerzetten als illegale site die niets te maken heeft met een legitieme zoekdienst.

Tegelijkertijd stelt Google dat de site niet illegaal is omdat de beheerders niet actief naar auteursrechtenschending zochten maar omdat het copyrightschending aanmoedigt. De eisers in de zaak stelden dat eerder wel en meenden dat de beheerders ervan daarom niet in aanmering mochten komen voor vrijwaring. Overigens werden meldingen van auteursrechtenschendingen ook niet behandeld door IsoHunt.