Het gebrek aan nut van Google's '20 procent' wordt aangedragen door analisten en tech-ondernemers, in een rondgang door techblog Dice. Google's 20-procentregeling hield in dat werknemers één dag per week de tijd hebben op eigen initiatief producten of projecten op te bouwen.

Zakenblad Quartz stelde echter onlangs op basis van gesprekken met anonieme ex-medewerkers dat het zoekmachinebedrijf deze regeling tegenwoordig actief blokkeert. Werknemers moeten voor het starten van eigen projecten goedkeuring krijgen van een manager. En die leidinggevende telt bij het beoordelen van de teamproductiviteit niet die eigen initiatieven mee.

'Ongestructureerd'

Logisch, zeggen insiders in de Amerikaanse techindustrie nu. "Het was een maf idee, erg ongestructuurd, en in het algemeen kunnen ontwikkelaars niet goed overweg met het 'ongestructureerde' ", zegt analist Rob Enderle, van de in Silicon Valley gevestigde Enderle Group, tegen Dice. "Ik ken ook geen enkel ander bedrijf dat deze regeling in het leven geroepen heeft."

Kevin Surace, een serieondernemer en voormalig Inc Magazine CEO van het Jaar, trekt in twijfel of Google dankzij de 20 procent regeling betere werknemers heeft kunnen aantrekken. "Misschien is het hen zo gelukt om bepaalde ingenieurs aan te trekken. Maar Microsoft kijkt en lacht ernaar. Dat bedrijf is van mening dat hun ontwikkelaars aanzienlijk productiever zijn dan die van Google."

'Geen concreet resultaat'

Surace vraagt zich überhaupt af of de 20-procentregeling Google ooit iets heeft opgeleverd. "Uiteindelijk komt ruim negentig procent van de omzet nog altijd van de zoekmachine. Al die andere projecten, zoals Gmail en social media, hebben nooit voor een nieuwe pijler gezorgd." De revolutionaire, maar geflopte, nieuwe communicatievorm Google Wave is voortgekomen uit de '20 procent'. Andere voorbeelden zijn Google News, Google Maps, Google Trends en het inmiddels geschrapte Google Reader, naast ook uitbreidingen hiervoor.

Het ontbreken van een nieuwe Google-pijler en daarmee het gebrek van de 20-procentregeling wordt door Surace verder onderbouwd. Als de regeling echt zoveel effect had, dan zou ex-Google-topvrouw Marissa Mayer deze ook wel bij haar nieuwe bedrijf Yahoo ingevoerd hebben, redeneert hij. "Ze heeft geen enkele poging ondernomen. Sterker nog, ze kiest voor een heel andere aanpak met het afschaffen van thuiswerken. Waarom? Wat weet zij dat wij niet weten?"

Wat zegt dat over die 80 procent?

Een andere Amerikaanse techondernemer, Marco Graziano van Visible Energy, vond het altijd al raar dat alleen die ene 20 procent werd omschreven als 'leuke dingen doen'. "Er is iets mis als een slimme ontwikkelaar 20 procent van de tijd iets doet wat hij leuk vindt en de andere 80 procent slechts wat hem opgedragen wordt. Het moet andersom zijn."

Volgens Graziano leidt dat er toe dat je als developer snel je eigen bedrijf wilt starten, "omdat twintig procent van de tijd leuke dingen doen niet voldoende is".