Het concept van GPLv3 is de eerste grote verandering van deze licentie in vijftien jaar. Indien deze GPL in werking treedt, verandert de licentieovereenkomst van veel open-sourcesoftware, zoals Linux, Samba en MySQL. Tijdens de First International Conference for GPLv3 die maandag en dinsdag in het Massachusetts Institute of Technology (MIT) wordt gehouden, is het concept gepresenteerd.

De voorgestelde licentie bevat een passage waarin softwaremakers verplicht worden hun eindgebruikers te beschermen tegen rechtszaken rond inbreuk van softwarepatenten. Tevens mag software die onder de GPL-licentie valt niet worden gebruikt in drm-software. Overigens hanteert de FSF zelf de term digital restrictions management ten opzichte van digital rights management.

"We doen wat we kunnen om de vrijheden die ons licentie verschaft zoveel mogelijk tegen de verspreiding van drm in te zetten", aldus Eben Moglen van de FSF en tevens co-auteur van de nieuwe licentie.

Door het gebruik van GPL-software in drm-producten te verbieden wordt er een duidelijke boodschap verstuurd naar fabrikanten, stelt Moglen. "Het kan niet zo zijn dat bedrijven een mp3-speler produceren omdat de software weinig tot niets kost en deze bedrijven vervolgens de muziek enorm beperken en daarmee dus de gebruikers."

Rootkit

De gestelde voorwaarde voorkomt ook het gebruik van GPL-software in de drm-software van bijvoorbeeld Sony BMG met zijn xcp-rootkit, zegt Karen Copenhaver van Black Duck Software. Beveiligingsproblemen die samenhingen met de rootkit resulteerde in het massaal terughalen van de miljoenen audio-cd's van Sony.

De passage die eindgebruikers beschermt tegen claims rond patentinbreuk zal voor de nodige discussie zorgen, stelt Copenhaver. Met name bedrijven die in het bezit zijn van vele patenten zullen zich afvragen hoe zij hun eindgebruikers kunnen beschermen. "Dat is een zware last voor die bedrijven, aangezien het woord 'schild', dat gebruikt wordt in het concept een zware term is", weet Copenhaver.

Serieus probleem

Eben Moglen op zijn beurt verwacht dan ook dat die passage enigszins genuanceerd zal worden, voordat de licentie in werking treedt. "Het beschermen tegen rechtszaken rond patentinbreuk is een serieus probleem waar wij ook niet de oplossing voor hebben. De passage in het concept is meer om te benadrukken dat dit probleem (de softwarepatenten –red.) te groot is om te kunnen negeren", aldus Moglen.

Los van drm en softwarepatenten is het concept erop gericht om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse rechtssysteem. Ook verduidelijkt de licentie het gebruik van GPL-software in webservices, weet Moglen.

"Mijn eerste indruk van het concept is goed", stelt Jeremy Allison, hoofdontwikkelaar bij Samba. "Sommige zaken zijn nog niet helemaal duidelijk, maar ik zie geen enkele reden waarom Samba deze licentie niet zou gaan hanteren."

De komende tijd verzamelt de FSF alle commentaar en kritiek, waarna het definitieve voorstel in september wordt ingediend. De eerste effectieve versie kan al in oktober in werking treden volgens Moglen. Het officiële tijdspad van de FSF geeft aan dat de uiteindelijke versie in maart 2007 af moet zijn.