Schaart beticht het Agentschap Telecom ervan onvolledig te zijn in het rapport, waarin wordt gesteld dat overhaaste aanleg van glasvezel schade veroorzaakt aan gas- en waterleidingen. Daarmee heeft het “onjuiste beelden" gecreëerd en gezorgd “voor onnodige onrust en schade voor in innovatie investerende marktpartijen".

Correctie geëist

Schaart heeft Kamervragen over het rapport gesteld aan minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Daarbij eist Schaart ook maatregelen van de minister om “het gecreëerde beeld" te corrigeren en om ervoor te zorgen dat het Agentschap Telecom niet nogmaals de fout in gaat.

Het Tweede Kamerlid stelt dat overheidsinstellingen, zoals ook het Agentschap, zorgvuldig, betrouwbaar en competent horen te handelen. De door haar geclaimde schade voor marktpartijen uit zich vooral in “verminderde animo om te graven, als er zoveel mis lijkt te gaan".

Andere cijfers

“Er worden in het rapport grote woorden gebruikt over graafschades, terwijl daar ook andere oorzaken voor zijn", vertelt Schaart aan Webwereld. “Ik ken hele andere cijfers, van gemeenten als Amsterdam en Rotterdam." Die cijfers over zowel graafschadetotalen als gevallen bij de aanleg van glasvezel heeft het VVD-Kamerlid van graafbedrijven en gemeenten, legt ze uit.

VVD-Kamerlid Schaart haalt in haar vragen aan de minister ook graafwerkzaamheden in de gemeente Deventer aan. Daarbij zijn er voor de aanleg van 700 kilometer glasvezel, voor de aansluiting van 40.000 adressen, slechts 5 gevallen van graafschade geweest, aldus Schaart. Verder schrijft zij dat er vorig jaar in Amsterdam bij de aanleg van glasvezel in woonwijken in totaal 13 graafschades zijn veroorzaakt.

'Niet goed onderbouwd'

De politica noemt het rapport van het Agentschap Telecom “mager en niet goed onderbouwd". Zij stelt in haar Kamervragen dat het Agentschap Telecom “niet beschikt over enigerlei betrouwbare cijfermatige informatie inzake de specifieke oorzaak van graafschades". Het door haar gewraakte rapport (pdf) volgt uit onderzoek na klachten van meerdere gemeenten en van diverse beheerders van water- en gasleidingen.

Op basis van die meldingen over hoge aantallen graafschades heeft het Agentschap onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop glasvezel in Nederland wordt aangelegd. “Hierbij is vooral aandacht besteed aan de invulling van het 'zorgvuldig graven'. Door de graafketen is hierover een richtlijn vastgesteld", aldus het rapport. “Deze richtlijn wordt door Agentschap Telecom als richtsnoer gebruikt om vast te stellen of er zorgvuldig wordt gegraven."

'Vaker door glasaanleg'

“In 2010 is onderzoek gedaan naar de wijze waarop opdracht wordt verstrekt voor de aanleg van glasvezel. Dit onderzoek is uitgevoerd bij de opdrachtgever voor de aanleg van glasvezel in gemeenten waarover de meeste meldingen binnen zijn gekomen. De daadwerkelijke aanleg van glasvezel wordt onderzocht tijdens reguliere inspecties of gerichte acties op basis van meldingen." Het Agentschap concludeert dat lekken steeds vaker voorkomen door glaswerkzaamheden.

Schaart gaat tegen die conclusie in. Zij schrijft in haar Kamervragen dat graafschade niet noodzakelijk veroorzaakt wordt door de aanleg van glasvezel. Volgens haar zijn in het rapport ook graafschades opgenomen die veroorzaakt worden door de aanleg van wegen, verbouwingen en werkzaamheden aan gas-, water-, coax- en rioolnetwerken.

Het Agentschap erkent dat er andere oorzaken kunnen zijn: niet alle schade is veroorzaakt door de aanleg van glasvezel, vermeldt het rapport. De telecomtoezichthouder laat aan Webwereld weten de Kamervragen te hebben ontvangen, maar nog bezig te zijn met de beantwoording. “Inhoudelijk kan ik daarom op dit moment nog niet reageren maar ik zal je informeren zodra ik meer informatie heb", belooft woordvoerster Joyce Dekker.

Meeste schademeldingen

Het Agentschap heeft in het rapport de grootste "schadegemeentes" op een rij gezet. Amsterdam loopt voorop: daar zijn vorig jaar 1593 meldingen geweest van schade door kabeltrekkers. Nummer twee is Rotterdam met 834 gevallen. Mediastad Hilversum staat op de derde plaats met 523 meldingen van leidingschade.

Daarna volgen Arnhem (397), Utrecht (345), Enschede (337), Dordrecht (327) en Wijchen (326). “De relatief kleine gemeenten die op deze lijst voorkomen zijn gemeenten waar in 2010 aanleg van glasvezel heeft plaatsgevonden", schrijft het Agentschap bij de top twintig gemeenten die zijn genoemd in het rapport.