De Voorzieningenrechter in Leeuwarden bepaalde onlangs dat automatiseerder Pendula verplicht is om de gegevens van zijn klanten gratis te converteren. Twee scholen uit Zwolle spanden een zaak aan tegen de leverancier van administratieve software voor scholen omdat zij willen overstappen naar een programma van een concurrent, Magister genaamd.

Nu nog bevinden alle data - gegevens van de leerlingen, behaalde cijfers, lesroosters, beschikbaarheid van docenten en leslokalen - zich in het programma van Pendula, School+ geheten. Probleem is echter dat dit programma niet bij de scholen zelf draait, maar op de servers van een partner van Pendula. De scholen kunnen dus zelf niet bij de gegevens om deze om te zetten.

Pendula verklaarde zich bereid om tegen betaling (en met vrijwaring tegen aansprakelijkheid) de conversie te verzorgen en in Ascii, Excel of Access aan te leveren, maar hiermee namen de scholen geen genoegen. De rechter heeft nu in een voorlopige uitspraak bepaald dat Pendula en partner HSCG kosteloos de conversie moeten verzorgen. Zij zouden hiertoe verplicht zijn op grond van de auteurswet. Voor Pendula en HSCG zou dit alles een kleine moeite zijn.

Pendula en HSCG moeten de conversie verzorgen, onder een dwangsom van tienduizend euro per dag, met een maximum van 200.000 euro.

'Opmerkelijk'

Menno Weij, advocaat bij het Amsterdamse kantoor Baker & McKenzie en gespecialiseerd in ict, noemt de uitspraak tegenover Webwereld 'opmerkelijk en vergaand'. "De Voorzieningenrechter baseert zijn uitspraak op artikel 45m Auteurswet. Mijn inziens is dat niet geheel terecht, omdat dit artikel met name geschreven is voor de conversie van software naar een ander platform of hardware, waarbij de software in kwestie gebruikt blijft worden."

"In dit geval gaat het echter om een conversie van data naar andere software. Hiervoor is artikel 45m eigenlijk niet bedoeld en geschreven."