Centraal Corp. lanceerde haar dienst RealNames vorig jaar en biedt webmasters de mogelijkheid een keyword aan te vragen dat direct naar een website verwijst. Internetters hoeven dan geen URL als www.webwereld.nl meer in te typen: `webwereld' of `nieuws' volstaan, mits deze sleutelwoorden voor 100 dollar per jaar zijn gekocht. Maar voor niet-commerciële sites is dit nu gratis. Centraal hoopt met deze actie haar aantal klanten aanzienlijk uit te breiden. Achterliggende gedachte is natuurlijk dat hiermee de bekendheid en de acceptatie van RealNames een duw in de rug krijgen. Wil men gebruik maken van RealNames, moet namelijk wel enige moeite worden gedaan. Bezitters van IE 5 kunnen hun browser zodanig configureren dat bij het intypen van een sleutelwoord in de adresbalk automatisch wordt gezocht in de database van Centraal. Standaard zoekt de Internet Explorer bij het eigen MSN. Mensen die een andere bladeraar dan de IE 5 hebben, moeten bij RealNames een plug-in downloaden. Als maar genoeg mensen over de streep worden getrokken door cadeautjes aan te bieden, wordt RealNames vanzelf wel een standaard, zo is de redenering van Centraal. Wil de dienst echter echt een succes worden, dan moet men niet afhankelijk zijn van plug-ins. Centraal probeert daarom ook met Netscape afspraken te maken zodat ook in deze browser RealNames als standaardinstelling kan worden gebruikt. Geheel onomstreden is RealNames overigens niet. Aangezien bedrijven merknamen en termen kunnen aanvragen, reist het probleem wie het recht heeft op een bepaalde term. Kan iedereen bijvoorbeeld zomaar de term `nieuws' aanvragen? En hoe zit het met bedrijven met identieke namen in verschillende landen? Juridische experts zijn hier nog niet uit. Network Solutions (NSI), Compaq en Amerindo Investment Partners hebben vorig jaar gezamenlijk 13 miljoen dollar in Centraal gestoken.