Het verbieden van het Esso-logo waarin de letters `SS' waren vervangen door dollartekens, is zinloos, zo oordeelde een Franse rechter. De Franse vertegenwoordiging van Greenpeace is verheugd met de uitspraak en spreekt van `een grote overwinning voor de vrijheid van meningsuiting op internet'. Greenpeace protesteerde sinds juli vorig jaar met een protestsite ( www.stopesso.com) tegen de activiteiten van het olieconcern. Het gebruik van een gemanipuleerd logo ging Esso, onderdeel van ExxonMobil, te ver. Het E$$O-logo zou geassocieerd worden met de SS van de Nazi, meende Esso. Dit argument werd in januari al door de rechter van tafel geveegd. Vervolgens claimde de oliemaatschappij dat het gebruik van het logo verboden was in verband met het merkenrecht. Het olieconcern eiste 80.000 euro voor elke dag dat het logo na de uitspraak online zou staan. De rechter verbood het gebruik van het bewerkte logo en legde een dwangsom op van 5.000 euro voor elke dag dat Greenpeace het op internet zou vertonen. Hiertegen ging de milieuorganisatie in beroep. Greenpeace hield tijdens de zitting vol dat het gebruik van een alternatief logo `vrijheid van meningsuiting is'. De rechter was het daar in hoger beroep kennelijk mee eens en stelde Greenpeace in het gelijk.