De omzet via e-commerce van Nederlandse bedrijven ligt duidelijk onder het Europees gemiddelde. In 2004 zat Nederland nog rond het Europees gemiddelde. In de meeste Europese landen is het aandeel e-commerce in 2005 juist fors gestegen.

Het CBS meldt dat in 2005 ruim 9 procent van de omzet van alle Nederlandse bedrijven gehaald werd uit online verkopen. Hierin zijn zowel particulieren als bedrijven meegenomen.

De grootste stijging van de e-commerce vond plaats in de periode tussen 1999 en 2001, daarna nam de groei af tot ongeveer een half procentpunt per jaar. E-commerce heeft daarmee nog niet de omvang bereikt die een aantal jaren geleden werd verwacht. Blijkbaar zijn er nieuwe impulsen nodig om e-commerce verder te laten groeien, aldus het CBS.

In Nederland speelt e-commerce de grootste rol in de industrie. In de jaren 2004-2005 lag het aandeel e-commerce op 13 procent van de omzet.

In de Europese Unie wordt de e-commerce alleen in de vijf belangrijkste bedrijfstakken gemeten. Volgens de Europese definitie bedroeg de Nederlandse e-commerce in 2005 ruim 10 procent van de omzet. Het Europese gemiddelde bedraagt 13 procent.