In softwareverkopen zal zelfs nog een groei te zien zijn van 1,2 procent. Ondanks de economische omstandigheden blijft er een personeelstekort in de ict-markt, een tekort dat kan oplopen naar 6.000 mensen. Dit blijkt uit de marktmonitor (pdf) van brancheorganisatie ICT~Office in samenwerking met Heliview.

De groei van de it-sector (dus zonder de c, van communicatie) is omgeslagen in een krimp van 1 procent. Vooral de bestedingen in hardware dalen (min 2,8 procent), doordat bedrijven en consumenten vervangingsbestedingen uitstellen.

Software stijgt

Het softwaresegment blijft stijgen (1,2 procent) omdat bedrijven het noodzakelijk vinden om kritische processen te stroomlijnen, zegt ICT~Office. Door een teruglopend aantal projecten neemt de vraag naar professionele dienstverlening af (min 1,4 procent), waardoor het gehele marktsegment voor services met 0,8 procent daalt.

Daarin neemt onderhoud nog wel iets toe (0,6 procent). Dat komt vooral door langlopende contracten en onderhoud aan bestaande hardwaresystemen vanwege uitstel van aanschaf van nieuwe systemen. In de telecom- en internetmarkt kan de stijging van de spraak- en datadiensten niet de daling compenseren op vaste telecom- en internetdiensten. Daardoor wordt de daling die vorig jaar al was ingezet, versterkt (van min 0.2 naar min 0,7 procent).

Tekort aan ict'ers

Dit jaar is het tekort aan ict-professionals 950 mensen, maar ICT~Office ziet in 2011 al een tekort van 2650 en in 2013 een tekort van 5950 arbeidskrachten. De huidige economische situatie zorgt voor een tijdelijke ontspanning op de arbeidsmarkt, zegt de brancheorganisatie, maar de instroom naar ict-opleidingen blijft afnemen.

Overigens zegt ICT~Office bovenstaande prognoses te doen als 'best mogelijke inschatting' vanwege de bijzondere economische omstandigheden.

Bron: Channelworld