Dat stelt de partij in reactie op het dinsdag onthulde rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daaruit blijkt dat als de hele overheid een overstap op open standaarden en open source maakt niet minder dan vier miljard euro te besparen valt.

Haast met overstappen

Al duizelt kamerlid Arjan El Fassed van de hoogte van het bedrag, toch is hij niet verbaasd over het principe dat de belastingbetaler te veel betaalt. “Al jaren vraagt de Kamer aan de overheid om haast te maken met de overgang naar open software en open standaarden. Nu zijn we te afhankelijk van een paar grote softwarebedrijven, met als gevolg té hoge kosten”, vertelt hij Webwereld. “Dat door de marktwerking te verbeteren honderden miljoenen kunnen worden bespaard, was mij al langer duidelijk maar dat het eindbedrag nu zo hoog wordt geschat, doet me duizelen.”

Wat de partij betreft wordt er nu dan ook haast gemaakt met het daadwerkelijk realiseren van de overstap naar open source. De partij was in 2000 al voortrekker in dit dossier en realiseerde zich toen al dat er veel te besparen is. Voor El Fassed is het bekend worden van het rapport (pdf) reden voor kamervragen die uiteindelijk moeten uitmonden in een debat over dit rapport.

“We moeten keihard bezuinigen op allemaal hele belangrijke zaken. We kunnen het ons dan ook niet veroorloven om een potentieel zo grote besparing op de interne organisatie van de overheid te negeren”, stelt de politicus dan ook geïrriteerd.

Regeerakkoord

Voor de Partij voor de Vrijheid is de kwestie herkenbaar. “Daar kan ik heel kort over zijn”, reageert PVV-kamerlid Hero Brinkman, die liever ziet dat er geen geld wordt verkwist. Voor hem staat als een paal boven water dat de coalitie ook de voordelen van open standaarden en open source ziet. Hij wijst naar opmerkingen in het regeerakkoord die juist de voorkeur voor open source expliciet zouden maken. “Als we zo bezuinigingen kunnen binnenhalen dan willen wij dat ook.”

Hoe dat precies vorm krijgt, is onduidelijk. Geen partij wil een harde positie innemen, omdat er nog een onderzoek loopt. Dat wordt uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer, die op verzoek van Tweede Kamer, de mogelijke besparing op een rij zet. Zodra dat er is willen de partijen een standpunt innemen.

Geheimzinnigheid troef

Die voorzichtigheid heeft ook te maken met de opmerkelijke gang van zaken rond het BZK-rapport. Dat bleef namelijk lange tijd geheim, en er is bij herhaling ontkent dat het rapport überhaupt bestond. Een opmerkelijke positie, omdat in 2010 al hard werd gemaakt dat een rapport op BZK bestond.

Ook Webwereld kreeg te horen dat het rapport met besparing niet zou bestaan. Een echte uitleg hoe twee werkdagen later precies datzelfde rapport naar de kamer gaat, blijft uit. "Daar heb ik geen antwoord op", erkent een voorlichter van het ministerie uiteindelijk tegenover Webwereld.

Natuurlijk worstelt El Fassed net zo hard met de vraag over de oorzaak van de geheimzinnigheid rond de potentiële miljarden besparingen. Voor hem is het ernstig dat het rapport niet direct naar de Tweede Kamer is gestuurd. “Daar hoort het wel thuis”, stelt hij dan ook. Wat dat onderdeel betreft heeft Donner zeker wat uit te leggen.

Een woordvoerder van de VVD was niet bereikbaar en de PvdA bestudeert het rapport nog.