In Groningen bestaan vergevorderde plannen voor de aanleg van een draadloos netwerk voor alle inwoners en instanties in de stad. Initiatiefnemers zijn de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool maar inmiddels is ook de gemeente betrokken.

Eerder sloten deze partijen het 'Akkoord van Groningen', een raamovereenkomst over de ontwikkeling van Groningen als kennisstad. Een draadloos stadsnetwerk waarop alle stadjers kunnen inloggen maar dat ook door bedrijven en instellingen kan worden gebruikt, zou de positie van Groningen als ict-stad moeten versterken.

Volgens Jan Kees Kleuver, programma-coördinator ict bij de gemeente Groningen, zal het netwerk door dienstenleveranciers en afnemers tegen een redelijk tarief te gebruiken zijn. "Hierbij wordt gekeken naar de b2b-markt (business to business – red.), het is niet de bedoeling om een organisatie op te zetten die consumenten rechtstreeks bedient."

Gratis bestaat niet

Het betreft dus nadrukkelijk geen gratis netwerk. "Gratis netwerken bestaan niet. Iemand moet investeren, kosten betalen, en dus exploiteren." Toch sluit Kleuver niet uit dat bijvoorbeeld de gemeente Groningen speciale doelgroepen zoals scholieren of werkzoekende gratis toegang zal aanbieden.

Ook de Rijksuniversiteit en de Hanze Hogeschool zullen internet toegang aan hun studenten aanbieden. "Als er maar een organisatie is die de rekening daarvoor wil betalen, dan kan dat." Robert Janz, Directeur Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, bevestigt dit. "Het gaat wat de studenten betreft, om het kunnen bereiken van de universitaire netwerkdiensten in de gehele stad. Dit kunnen laptops zijn op studentenkamers, maar betreft meer pda's en andere mobiele apparaten in de publieke ruimte."

Politiek

Op dit moment zijn de betrokken partijen nog druk doende met het uitwerken van het businessplan. "Hierbij spelen niet zozeer de technische overwegingen, maar vooral financiële en maatschappelijke overwegingen een rol: wat zou de gemeente met zo'n netwerk willen en kunnen doen, wat zijn de voordelen voor haar burgers, de bedrijven in de stad, en andere doelgroepen?", stelt Kleuver.

Eind september hoopt men dan een besluit te nemen, waarna ook de Groninger politieke partijen om hun standpunt zal worden gevraagd. "Ze zijn al wel geïnformeerd en staan daar over het algemeen positief, maar kritisch tegenover", aldus Kleuver.

Volgens een voorlopige schatting is met de aanleg van het netwerk een totale investering van 3,5 miljoen euro gemoeid. In 2007 zou begonnen kunnen worden met aanleg en exploitatie van het netwerk. "Maar daarvoor is dan wel dit najaar toewijding van deelnemende partijen noodzakelijk", aldus Janz.