De provider heeft inmiddels contracten afgesloten met verschillende leveranciers van zogenoemd managed dark fiber (onbelichte glasvezels). Het grootste deel van het netwerk tussen Utrecht, Amsterdam, Delft, Eindhoven, Delft en Enschede wordt aangelegd door BT Nederland. KPN Telecom en Global Crossing doen de rest.

Met de komst van het afzonderlijke testnetwerk kunnen nieuwe netwerktechnologieen worden getest, zonder dat het productienetwerk, SURFnet5, hiermee belast hoeft te worden door het verstorende karakter van de tests. Een voorbeeld hiervan is volgens Erik-Jan Bos - manager netwerkdiensten bij SURFnet - het testen van een nieuw routeringsprotocol.

De term onbelicht glasvezel wordt gebruikt voor glasvezels zonder dat daarop actieve apparatuur is aangesloten waarmee de vezel normaalgesproken wordt belicht. Voordeel hiervan is dat er geen bandbreedte hoeft te worden ingekocht. De haalbare bandbreedte wordt namelijk bepaald door de apparatuur die wordt ingezet.

De nieuwe technologieën die uitgebreid gaan worden getest, zullen de basis vormen voor de opvolger van het huidige SURFnet5-netwerk.

Drenthe

Tegelijk maakte SURFnet bekend dat het een aantal aansluitpunten in de provincie Drenthe gaat realiseren. Ook hier gaat het om onbelicht glasvezel. Door deze aansluitpunten zullen kennisinstellingen in de regio, zoals de Hogeschool Drenthe, kunnen profiteren van het snelle netwerk van SURFnet en op deze manier informatie kunnen uitwisselen met andere instellingen in Nederland.

De infrastructuur zal worden geleverd door Essent Kabelcom, Northern Light Rail (NLR) in samenwerking met de Nederlandse Kabel Maatschappij (NKM) en Global Crossing Nederland.

SURFnet exploiteert en innoveert het nationale onderzoeksnetwerk, waarop ruim 150 instellingen uit het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland aangesloten zijn.