In een overzicht van regio's die risico lopen van internet te worden afgesloten, bevinden de Nederlandse BES-eilanden zich in gezelschap van Syrië, De Ivoorkust en Oezbekistan. Een webanalysebedrijf vindt dat wanneer de infrastructuur door één partij wordt beheerd, het te gemakkelijk is om inwoners af te sluiten van het web.

BES-eilanden lopen risico

Webanalyse bedrijf Renesys heeft letterlijk in kaart gebracht welke landen risico lopen op internetafsluiting. Decentralisatie is volgens de analisten de sleutel tot internetvrijheid. Hoe minder providers of hoe meer de infrastructuur bij één beheerder ligt, hoe makkelijker het is om de infrastructuur lam te leggen.

De bijzondere gemeenten van de voormalige Nederlandse Antillen lopen een groot risico, stelt Renesys. Bonaire, Saba en Sint Eustasius worden in de hoogste categorie gestopt. Ook Aruba en Sint Maarten lopen volgens het onderzoek groot risico van internet te worden afgesloten. Curacao zit in de lagere categorie 'significant risk' en Nederland zelf zit met 31 andere landen in de laagste groep met het etiket 'Resistant'.

In de groep 'Resistant' bevinden zich de grootste interneteconomieën, zoals Canada, de VS en Nederland. Bij deze landen zijn er te veel wegen om internet binnen de grens eenvoudig uit te kunnen schakelen. Een overheid zou internet hier nog wel flink kunnen dwarsbomen door bijvoorbeeld grote ISP's te dwingen tot afsluiting, maar er zijn volgens Renesys te veel paden om internet volledig af te sluiten, zoals onlangs wel in Syrië gebeurde.

Diversiteit leidt tot vrijheid

Landen met een of twee bedrijven die internet beheren per land, vormen het grootste risico. “Pleeg een paar telefoontjes of zet de stroom uit in een paar belangrijke faciliteiten en je hebt (op legale wijze) het nationale internet afgesloten van het wereldwijde web", schrijft cto James Cowie op het Renesys-blog.

Volgens Cowie betekent meer providers vaak een grotere druk op de beheerder van de infrastructuur, wat meestal de vroegere telefoonmaatschappij is. Zo wordt de Nederlandse en Europese markt gestimuleerd om nieuwkomers een betere kans te geven, zoals nu het geval is bij de frequentieveiling die momenteel loopt.