De tijd van waarschuwingen via de chatnetwerken van p2p-programma's is voorbij. Brein is inmiddels begonnen met de volgende stap in zijn strategie om een einde te maken aan het verspreiden van muziek en films: het sturen van vorderingen. Moeilijkheid daarbij is dat de organisatie alleen de beschikking heeft over ip-adressen en niet over naw-gegevens.

Daarom vraagt Brein aan internetproviders om de sommaties door te sturen aan hun klanten. Planet Internet, Het Net, @Home, Wanadoo en Tiscali hebben laten weten Brein te zullen helpen bij het doorsturen van de sommaties. Brein heeft met deze aanbieders vooraf overleg gevoerd. XS4ALL wil geen vorderingen doorsturen en werkt alleen mee aan vorderingen van een rechter-commissaris.

Verklaring

Dit meldt burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, dat de hand heeft weten te leggen op de tekst van de door Brein verstuurde vorderingen. Deze bevatten een sommatie aan de abonnee om zich aan Brein bekend te maken, een onthoudingsverklaring die gericht is op voorkoming van verdere inbreuken in de toekomst en een schikking voor de geleden schade.

De onthoudingsverklaring verplicht de abonnee om nooit meer inbreuk te maken op de door Buma/Stemra uitgeoefende auteursrechten en de naburige rechten van de bij de NVPI aangesloten leden (de platenindustrie). Ook verplicht de abonnee zich bij ondertekening om nooit meer 'direct of indirect op enigerlei wijze betrokken [te] zijn of belang [te] hebben' bij de verspreiding van illegale bestanden op internet.

5000 euro boete

Peer-to-peer gebruikers die de onthoudingsverklaring tekenen, krijgen te maken met een boete van 5000 euro per dag wanneer ze doorgaan met de verspreiding van de bestanden. De onthoudingsverklaring bevat geen einddatum waardoor Brein de peer-to-peer gebruikers ook in de verre toekomst een boete kan opleggen. Bits of Freedom ontraadt internetters dan ook de verklaring te ondertekenen.

Brein vraagt de providers om de naam, adres en woonplaats van de abonnee bekend te maken in het geval dat de abonnee niet binnen vijf dagen reageert. Wanneer de provider de vordering niet wil doorsturen, vraagt Brein per direct om de naw-gegevens. Het is niet bekend of sommige providers al naw-gegevens hebben verstrekt.

Waarschijnlijk zal Brein daarvoor eerst naar de rechter moeten. Op dit moment is echter nog niet zeker of een rechter daarin zal toestemmen. Brein heeft bij monde van directeur Tim Kuik al eerder aangegeven uit te zien naar een rechtszaak. Bits of Freedom geeft in zijn laatste nieuwsbrief antwoorden op alle vragen rondom de kwestie.