Veel webshops voldoen niet aan wettelijke eisen voor de zogenaamde terhandstelling van algemene voorwaarden. Onder meer Bol.com, Coolblue, AH.nl, Thuisbezorgd en Omoda laten steken vallen bij het duidelijk verwijzen naar en presenteren van de voorwaarden, ontdekte Renaldo Willems van Holla advocaten na onderzoek.

Als een webwinkel de algemene voorwaarden niet correct ter beschikking stelt, is er risico dat die niet geldig worden verklaard, waarschuwt ook marktwaakhond ACM.

Non-issue?

"Als grote, gelauwerde webshops met een keurmerk hun zaakjes al niet op orde hebben, hoe zou het dan gesteld zijn met die andere circa 40.000 webwinkels? Dat is een zorgwekkende gedachte", vindt Willems.

Thuiswinkel.org maakt zich echter niet druk over de kwestie en gaat 'pragmatisch' om met de kwestie van de terhandstelling. Er wordt wel naar gekeken tijdens het certificeringsproces, maar is dit maatwerk, reageert Léon Mölenberg, jurist bij Thuiswinkel.org. Hij vindt het eigenlijk een 'non-issue'.

Lees op Computerworld: wat gaat er mis met de terhandstelling van algemene voorwaarden en hoe moet het wel?