De Rotterdamse rechtbank oordeelde dat 'medeplichtigheid aan auteursrechtinbreuk bij het beheren van dit soort sites wel kan worden aangenomen maar dat dit in het onderhavige geval niet voldoende is bewezen'. Ook achtte de rechtbank het bestaan van een criminele organisatie niet bewezen. Wel kregen twee sitebeheerders en de eigenaar van de hostingprovider een boete van 250 euro voor het uploaden van een aantal auteursrechtelijk beschermde werken.

Het Openbaar Ministere legde het vijftal en de hostingprovider 'het plegen en medeplegen van beroeps- en bedrijfsmatige auteursrechtinbreuken en deelname aan een criminele organisatie' ten laste en eiste 5000 euro boete of honderd dagen celstraf, plus een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

Op de sites Releases4u en Shareconnector werden op grote schaal links aangeboden naar film- en muziekbestanden op het p2p-netwerk Edonkey. Piraterijbestrijder stichting Brein deed in het najaar van 2004 aangifte tegen de sites en is teleurgesteld over de uitspraak, maar ziet ook lichtpunten.

Strafbaar

"Het is bijzonder belangrijk dat de rechtbank in zijn vonnis uitdrukkelijk stelt dat de activiteiten van dit soort sites wel degelijk strafbaar kunnen zijn. Dat de rechter het bewijs in deze zaak vervolgens onvoldoende acht om tot een veroordeling te komen valt natuurlijk tegen, maar het principe staat. Het OM kan in beroep in deze zaak of in een volgende zaak met meer bewijs komen", aldus Brein-directeur Tim Kuik.

Kuik benadrukt dat de civiele rechter al herhaaldelijk geoordeeld heeft dat sites als Releases4u en Shareconnector onrechtmatig zijn, maar vindt een strafrechtelijke vervolg ook belangrijk. "Brein acht het van belang dat excessen ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Dat dit in principe mogelijk is staat met deze uitspraak vast", aldus Kuik.