Deze oproep komt van dr. Ronald B. Herberman, directeur van de University of Pittsburgh Cancer Institute. Zijn waarschuwing is gebaseerd op een onderzoek dat nog niet is gepubliceerd, en staat haaks op eerdere studies die aantoonden dat er geen link bestaat tussen de toename van kankergevallen en het gebruik van mobiele telefoons.

In een memo aan collega's en studenten schrijft Herberman dat minderjarigen alleen in noodgevallen gebruik zouden moeten maken van een mobiele telefoon, omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn. 'Hoewel er nog geen duidelijk bewijs is, ben ik ervan overtuigd dat er genoeg gegevens beschikbaar zijn om nu al voorzorgsmaatregelen te nemen'.

Headset verplicht

Volgens Herberman duurt het te lang voor de wetenschap met concrete antwoorden komt, en is het daarom noodzakelijk om zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Niet alleen zouden volwassenen altijd gebruik moeten maken van een headset, ook het gebruik van mobiele telefoons in openbare ruimtes zou beperkt moeten worden.

Herberman's mening wordt ondersteund door zijn collega Devra Lee Davis: 'Ik weet niet of mobiele telefoons schadelijk zijn. Maar ik weet ook niet of ze veilig zijn. De vraag is of je Russisch roulette wilt spelen met je hersenen.' Volgens Davis hebben verschillende overheden, waaronder Engeland, Frankrijk en India, al gewaarschuwd voor het effect van mobiele straling op kinderen.

Stralingskeurmerk

Herberman is niet de enige die zich zorgen maakt. Vorige week trok FNV nog aan de alarmbel, nadat uit twee Europese onderzoeken een soortgelijke uitkomst bleek. De vakcentrale pleit voor een 'stralingskeurmerk' voor mobiele telefoons.

Recent bleek uit tests dat het stralingsniveau van verschillende merken en typen telefoons aanzienlijk uiteen loopt.