Dit is een van de conclusies van het rapport `Love on the Line' dat in opdracht van Motorola Benelux in Nederland is uitgevoerd door MarketResponse. Dit extra onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het rapport `On the Mobile' (naar de effecten van het gebruik van mobieltjes op het sociale leven). Bijna 80 procent van de jongeren tussen de zestien en negentien jaar zegt de mobiele telefoon bijna onmisbaar te vinden als het gaat om liefdes- en vriendschapsrelaties. Meer dan de helft van deze groep ziet daarbij het sms-bericht als belangrijkste medium. Er zijn grote verschillen per leeftijdscategorie. Tegenover de bovengenoemde 80 procent ziet slechts 11 procent van de bellers tussen de 30 en 54 jaar een belangrijke rol weggelegd voor de gsm voor relaties. Bovendien stuurt slechts 7 procent van deze groep wel eens sms-jes naar geliefden of `relatie-prospects' (onderzoeksjargon voor potentiële bedgenoten). Verder komt uit het onderzoek naar voren dan inmiddels 87 procent van alle Nederlanders tussen de 16 en 55 jaar de beschikking over een mobieltje heeft. Opvallend tot slot is de opmars van de zogeheten `love mobile'. Bijna 13 procent van de volwassenen vanaf 30 jaar beschikt over een tweede mobieltje dat speciaal wordt gebruikt voor `privé gesprekken'.