Zweedse wetenschappers hebben aangetoond dat de elektromagnetische straling die tijdens het bellen met een gsm-toestel vrijkomt, schadelijke gevolgen kan hebben op ratten. Voor de test gebruikten de onderzoekers ratten die tussen de twaalf en 26 weken oud waren. Dat komt volgens hen overeen met een mens tijdens zijn tienerjaren, schrijft Wired News. Uit de test kwam naar voren dat er gaten vallen in de bloedbreinbarri├Ęre, een soort filter dat ervoor zorgt dat bepaalde schadelijk stoffen niet in de hersenen komen. Daardoor kan er niet alleen een tumor in de hersenen ontstaan, maar zijn andere hersenziekten ook niet uitgesloten.Volgens de onderzoekers namen de schadelijke gevolgen toe naarmate de ratten meer aan de straling werden blootgesteld. Op basis hiervan sluiten de Zweedse wetenschappers niet uit dat iemand na ongeveer tien jaar mobiel bellen er mogelijk kwalijke gevolgen van ondervindt. Hoewel de vergelijking voor de gevolgen voor mensen niet direct te maken is, zijn de experts ervan overtuigd dat er meer onderzoek nodig is om bepaalde onzekerheden uit te zoeken. Eerder zag de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse US Food and Drug Administration geen reden om aan te nemen dat het mobiel bellen voor de mens schadelijk is. De Zweedse studie is gepubliceerd in het blad Environmental Health Perspective, dat een uitgave is van het Zweedse ministerie van Volksgezondheid.